Live Chat Software by Kayako
 Cẩm nang
Cẩm nang
Hướng dẫn gửi SMS để nhận gold
Posted by CSKH 012 on 19 April 2016 10:50 AM

Để nhận gold qua SMS bạn vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây hoặc xem chi tiết tại link: http://ongame.vn/nap-the

Nạp gold SMS

- Mỗi tin nhắn nạp gold cách nhau 10 phút

- Mỗi ngày tối đa 5 tin nhắn 

- Số tiền tối đa trong mỗi ngày nhắn tin vào hệ thống 150.000 ngàn đồng.
- Mỗi tháng tối đa tin nhắn vào hệ thống 100 tin nhắn.
- Dịch vụ mua gold bằng SMS chỉ áp dung cho các thuê bao sử dụng nhà mạng Mobiphone, Vinaphone, Viettel.
 
 Đầu sốCú phápPhí dịch vụ
9150
Oncash [Cách] [Mệnh giá thẻ]
Viettel thu 15% phí dịch vụ tính theo mệnh giá thẻ
 Đầu sốCú phápMệnh giáGold nhận
7528/8588
ONGAME NG1 <User ID>
5,000
2,000,000
7628/8688
ONGAME NG1 <User ID>
10,000
4,000,000
7728/8788
ONGAME NG1 <User ID>
15,000
6,000,000
 Đầu sốCú phápMệnh giáGold nhận
7528/8588
ONGAME NG2 <User ID>
5,000
2,000,000
7628/8688
ONGAME NG2 <User ID>
10,000
4,000,000
7728/8788
ONGAME NG2 <User ID>
15,000
6,000,000
 Đầu sốMệnh giáCú pháp mua TimTIM nhậnCú pháp mua CoinCoin nhận
7528/8588
5,000
ONGAME TIM1 <User ID>
5
ONGAME COIN1 <User ID>
5,000
7628/8688
10,000
ONGAME TIM1 <User ID>
10
ONGAME COIN1 <User ID>
10,000
7728/8788
15,000
ONGAME TIM1 <User ID>
15
ONGAME COIN1 <User ID>
15,000
 Đầu sốMệnh giáCú pháp mua TimTIM nhậnCú pháp mua CoinCoin nhận
7528/8588
5,000
ONGAME TIM2 <User ID>
5
ONGAME COIN2 <User ID>
5,000
7628/8688
10,000
ONGAME TIM2 <User ID>
10
ONGAME COIN2 <User ID>
10,000
7728/8788
15,000
ONGAME TIM2 <User ID>
15
ONGAME COIN2 <User ID>
15,000
 Đầu sốMệnh giáCú pháp mua TimTIM nhậnCú pháp mua CoinCoin nhận
7528/8588
5,000
ONGAME TIM3 <User ID>
5
ONGAME COIN3 <User ID>
5,000
7628/8688
10,000
ONGAME TIM3 <User ID>
10
ONGAME COIN3 <User ID>
10,000
7728/8788
15,000
ONGAME TIM3 <User ID>
15
ONGAME COIN3 <User ID>
15,000
(28 vote(s))
Helpful
Not helpful

Nội dung (0)
Help Desk Software by Kayako