Live Chat Software by Kayako
 Cẩm nang
Cẩm nang
Mẫu bản cam kết cho trường hợp có một tài khoản
Posted by CSKH 012 on 19 April 2016 02:14 PM

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin tài khoản cho một tài khoản, bạn vui lòng làm cam kết theo mẫu sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỌC TẬP

VÀ GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾN VDC-NET2E

------------------

Số …………/2016/VDC-Net2E/CSKH

 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

-------****--------

 

 

BẢN CAM KẾT

V/v: Xác nhận quyền sở hữu và thay đổi thông tin tài khoản Ongate 

Kính gửi: Bộ phận chăm sóc khách hàng công ty Net2E 

1. Thông tin cá nhân

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………

Số CMTND…………………….Cấp tại…………………………Ngày………………….

Địa chỉ thường trú………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………

Thư điện tử (Email): ……………………………………………………………………….

Tôi là chủ sở hữu tài khoản: ……………(trong trò chơi trực tuyến ………………………)

2. Các thông tin tài khoản : 

Tên tài khoản:

Hình thức đăng ký          Website           SMS

-          Email (đăng ký tài khoản):

 

-          Câu hỏi và câu trả lời bí mật:

 

 

-          Số CMND:

(đăng ký tài khoản)

 

Thời gian đăng ký:

Số điện thoại: 

(đăng ký tài khoản)

 

Tôi làm đơn này kính đề nghị quý Công ty hỗ trợ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan về tính hợp pháp của việc sở hữu tài khoản nêu trên. Tôi xin cam kết các thông tin đã khai ở trên là đúng.

Trong trường hơp có bất cứ tranh chấp nào liên quan đến tài khoản này tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuyệt đối chấp hành sự  phân xử của công ty Net2E.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Hà Nội, Ngày  …  tháng  …  năm 2016

NGƯỜI LẬP CAM KẾT

 

(5 vote(s))
Helpful
Not helpful

Nội dung (0)
Help Desk Software by Kayako