Live Chat Software by Kayako
 Cẩm nang
Cẩm nang
Mẫu bản cam kết cho trường hợp có nhiều tài khoản
Posted by CSKH 012 on 19 April 2016 02:16 PM

Nếu Quý khách hàng có nhiều tài khoản muốn thay đổi thông tin, Quý khách hàng vui lòng làm theo mẫu sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỌC TẬP

VÀ GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾN VDC-NET2E

------------------

Số …………/2015/VDC-Net2E/CSKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-------****--------

BẢN CAM KẾT NHIỀU TÀI KHOẢN

V/v: Xác nhận quyền sở hữu và thay đổi thông tin tài khoản game

 

Kính gửi: Phòng chăm sóc khách hàng Công ty Net2E

 

          1. Thông tin cá nhân:

          Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………......................................................................

          Địa chỉ:……………………………………………………………………………………............ Số điện thoại liên lạc:……….............................

                  2. Thông tin tài khoản:.

          * TK 1: …………………………………Email cũ: ………………………………………………...................................................................

          CMND cũ:……………………………….  CMND mới………………………………………….....................................................................

          Email mới:…………………………………………………………………………………………........................................................................

          * TK 2: …………………………………Email cũ: ………………………………………………....................................................................

          CMND cũ:………………………………. CMND mới………………………………………….......................................................................

          Email mới:………………………………………………………………………………………...........................................................................

          * TK 3: …………………………………Email cũ: ……………………………………………….....................................................................

          CMND cũ:……………………………….  CMND mới………………………………………….......................................................................

          Email mới:……………………………………………………………………………………….............................................................................

 

Tôi làm đơn này kính đề nghị quý Công ty hỗ trợ thay đổi thông tin những tài khoản trên của game: ……………………………………………………………………………………………..................................................................................................

Trong trường hợp có bất cứ tranh chấp nào liên quan đến tài khoản này, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuyệt đối chấp

hành các hình thức xử lý tranh chấp của công ty Net2E.

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

 

 

Hà Nội, ngày  …  tháng  …  năm 2015

NGƯỜI LẬP CAM KẾT

 

 

(60 vote(s))
Helpful
Not helpful

Nội dung (0)
Help Desk Software by Kayako