Live Chat Software by Kayako
 Cẩm nang
Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ
Posted by CSKH 012 on 19 April 2016 03:08 PM
Sau khi download bản cài đặt trò chơi Con Đường Tơ Lụa. Để bắt đầu quá trình cài đăt, bạn chạy file đó bằng cách nháy đúp chuột trái để bắt đầu quá trình cài đặt (hình ảnh biểu tượng game CDTL)
Tiếp theo sẽ có một cửa sổ thông báo hiện lên, bạn bấm nút “Cài đặt” để bắt đầu quá trình cài đặt trò chơi.
 

Ở cửa số tiếp theo bạn có thể chọn thư mục chứa các file cài đặt game bằng cách bấm nút “Tìm kiếm”, sẽ có một cửa sổ mới hiện ra để bạn chọn nơi mà bạn muốn cài game (Ví dụ: bạn chọn D:\Games\)
 
 
 
hoặc bạn có thể bắt đầu cài ngay bằng cách bấm nút “Bắt đầu”
Tiếp theo là cửa sổ thông báo đang trong quá trình cài đặt
 
 
Sau khi cài đặt xong sẽ hiện lên một bảng thông báo kết thúc quá trình cài đặt. Bạn bấm “OK” để kết thúc. 

 

 Quá trình cài đặt đã hoàn tất, giờ bạn đã có thể bắt đầu chơi Con đường tơ lụa rồi đó (với điều kiện bạn phải có tài khoản chơi)

- Hướng dẫn gỡ bỏ cài đặt:

Để gỡ bỏ game Con Đường Tơ Lụa đã cài đặt trên máy, các bạn vui lòng tìm đến folder cài đặt Con Đường Tơ Lụa và xóa bỏ. 

(5 vote(s))
Helpful
Not helpful

Nội dung (0)
Help Desk Software by Kayako