Live Chat Software by Kayako
 Cẩm nang
Các lỗi C7, C8, C9
Posted by CSKH 012 on 19 April 2016 04:48 PM

Các lữ khách thân mến!

Trong khi đang chơi, các lữ khách gặp phải các rắc rối sau, các lữ khách đừng bối rối.

Thứ nhất: nếu các lữ khách gặp báo lỗi C7, đây là lỗi do client do cài đặt trên máy (do đường truyền máy của các lữ khách không ổn định). Các lữ khách vui lòng kiểm tra lại đường truyền, hoặc cài đặt lại game.

Thứ hai: Với báo lỗi C8, đây là lỗi do dùng bot hoặc các lữ khách đang chơi từ nước ngoài. Trường hợp này các lữ khách vui lòng gỡ bỏ bộ cài boot.

Thứ ba: Với báo lỗi C9, đây là lỗi kết nối tới máy chủ, các lữ khách chỉ cần đăng nhập lại nhiều lần. Sau khi máy chủ ổn định các lữ khách có thể chơi game bình thường.

Thứ 4: Với lỗi S1027, đây là lỗi tạo nhân vật bên server Thanh Long, ở server này chỉ có bên Châu Á, không có nhân vật bên Châu Âu, khi tạo nhận vật các lữ khách tạo bên Châu Âu sẽ bị báo lỗi S1027. Các lữ khách lứu ý điều này khi tạo nhân vật đối với server Thanh Long.

Chúc các lữ khách luôn vui và đồng hành cùng Con đường tơ lụa!

(14 vote(s))
Helpful
Not helpful

Nội dung (0)
Help Desk Software by Kayako