Live Chat Software by Kayako
 Cẩm nang
Hướng dẫn làm nhiệm vụ từ Level 1 đến 100
Posted by CSKH 012 on 20 April 2016 10:32 AM

Nhiệm vụ Trung Hoa (1-20)

Cấp độ 1

Nhiệm vụ tân khách
NPC: Đại tướng quân Tôn Huyền (gần cổng Tây)
Bước 1: Tới gặp Trương Phu Nhân-chủ cửa hàng giáp/ quay lại nói chuyện với Tôn Huyền
Bước 2: Tới gặp Trân Trân-chủ cửa hàng trang sức, trang bị đồ mà cô ấy đưa cho bạn, sau đó nói chuyện lại với cô ấy/ quay lại báo cáo với Tôn Huyền
Bước 3: Tới gặp Dương Ích Chi-thầy thuốc/ mua một cành Hồi Huyết Thảo/ quay lại đưa cho Tôn Huyền
Bước 4: Giết 30 con Ma Rơm/ quay lại nhận thưởng của Tôn Huyền
Phần thưởng: trang bị cho người mới/ thuốc phục hồi HP

Cấp độ 3

Thư của thợ rèn
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Bước 1: Nói chuyện với Trần Kiên (lính gác cổng Nam)
Bước 2: Quay lại nói chuyện với Thiết Huyền
Phần thưởng: 225 điểm kinh nghiệm, 205 vàng

Đứa trẻ thất lạc
NPC: Trưởng lão Hoàng Lão Đầu(ở cổng bắc của thôn giàu có)
Cách làm: Giết quái vật (Tiểu) Độc Nhãn Quỷ, cho đến khi rơi ra "Chiếc giày của đứa trẻ" thì quay lại đưa cho Hoàng Lão Đầu.
Phần thưởng: 375 điểm kinh nghiệm, 475 vàng

Đại chiến Chồn Tinh
NPC: Lý Lang (lính gác cổng Đông)
Cách làm: Giết 40 con Chồn Tinh/Chồn Tinh Vàng, chúng có rất nhiều ở ngoài cổng phía Đông, quay lại khi bạn hoàn thành.
Phần thưởng: 1.900 điểm kinh nghiệm, 1.000 vàng

Cấp độ 5

Mối lo của Dương Ích Chi
NPC: Thầy thuốc Dương Ích Chi
Cách làm: Giết 50 Quỷ Đầm/Quỷ Đầm lâu la, chúng ở khắp vùng đầm lầy phía bắc Trường An, về gặp Dương Ích Chi khi bạn hoàn thành.
Phần thưởng: 3.800 điểm kinh nghiệm, thuốc phục hồi HP

Cấp độ 6

Chất độc của Quỷ Đầm (Cần làm “Mối lo của Dương Ích Chi”)
NPC: Thầy thuốc Dương Ích Chi
Cách làm: Giết Quỷ Đầm/Quỷ Đầm Lâu La sẽ nhận được chất độc, trở về gặp Dương Ích Chi khi kiếm đủ 20 cái.
Phần thưởng: 6.600 điểm kinh nghiệm, 4.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, thuốc phục hồi MP 

Cấp độ 7

Diệt trừ sư tử đá
NPC: Thượng Quan Nam (lính gác cổng Đông)
Cách làm: Giết 40 Thạch Sư/Kim Thạch Sư. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở Lăng mộ Tần Thủy Hoàng hoặc Nghĩa địa. Quay lại khi hoàn thành.
Phần thưởng: 4.500 điểm kinh nghiệm, 2000 vàng

Đánh đuổi ma bia
NPC: Định Huệ (trong sân của chùa Từ Ân)
Cách làm: Thu thập tất cả các mảnh thạch bản (xem nhật ký nhiệm vụ để biết chi tiết). Về gặp hòa thượng Định Tuệ để nhận phần thưởng.
Phần thưởng: 10.500 điểm kinh nghiệm, 3.800 vàng và 1 bùa triệu tập ngựa cấp độ 10.

Cấp độ 8

Mộc Yêu giảo hoạt
NPC: Miêu Tố Linh (ở am của thầy mo)
Cách làm: Giết Tàn Mộc Yêu/Mộc Yêu sẽ rơi ra "Mộc Yêu hắc huyết”. Về gặp Miêu Tố Linh để nhận phần thưởng.
Phần thưởng: một vũ khí cấp độ 10

Cấp độ 9

Viên đá của nhà thám hiểm
NPC: Phổ Lạc La (ở Tiệm bán đồ buôn)
Cách làm: Giết Thạch Sư để lấy “Viên đá của nhà thám hiểm” , thu thập 20 cái và trở về gặp Phổ Lạc La để nhận thưởng.
Phần thưởng: 5.000 điểm kinh nghiệm, 3.500 vàng, 1 cuộn bùa phép.
Chú ý: Nếu bạn vẫn chưa làm xong nhiệm vụ Diệt trừ sư tử đá, đánh thạch sư sẽ không rơi ra "Viên đá của nhà thám hiểm" cho đến khi bạn hoàn thành nhiệm vụ đó.

Cấp độ 10

Làm trong sạch đất(Cần làm “Mộc Yêu giào hoạt”)
NPC: Miêu Tố Linh (ở am của thầy mo)
Bước 1: Đưa "Mộc Yêu hắc huyết" cho hòa thượng ấn độ KUSHYAN.
Bước 2: Trở lại nói chuyện với Miêu Tố Linh và nhận thưởng.
Phần thưởng: 12.700 điểm kinh nghiệm, 4.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng and 4.000 vàng

Tiểu trừ Tiểu Cung Tặc
NPC: Chu Hổ
Cách làm: Giết 50 Tiểu Cung Tặc , sau đó về gặp Chu Hổ để nhận thưởng
Phần thưởng: 9.500 điểm kinh nghiệm, thuốc hồi phục MP

Cấp độ 11

Bản đồ tác chiến của bọn sơn tặc (Cần làm “Tiễu trừ Tiểu Cung Tặc”)
NPC: Chu Hổ
Cách làm: Giết bọn Tiểu Cung Tặc/Cung Tặc sẽ rơi ra Bản đồ tác chiến, kiếm đủ 20 cái rồi về gặp Chu Hổ để nhận thưởng.
Phần thưởng: 28.000 điểm kinh nghiệm, 5.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, thuốc hồi phục HP

Cấp độ 13

Những chiếc nanh hổ:
NPC: Triệu Đại Sơn (ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Mãnh Hổ sẽ rơi ra "Nanh hổ" thu thập 10 cái và về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Phần thưởng: 15.300 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 4.000 vàng

Cuộc thi săn mãnh hổ (Làm 3 lần)
NPC: Đại tướng quân Tôn Huyền
Lần 1: Giết 1 Mãnh Hổ Champion, 20 Mãnh Hổ và 20 Tiểu Mãnh Hổ.
Sau đó quay về nhận thưởng.
Lần 2: Giết 3 Mãnh Hổ Champion, 30 Mãnh Hổ, và 30 Tiểu Mãnh Hổ. Sau đó quay về nhận thưởng.
Lần 3: Giết 5 Mãnh Hổ Champion, 40 Mãnh Hổ và 40 Tiểu Mãnh Hổ
Phần thưởng: Tổng cộng được 33.000 điểm kinh nghiệm, 9.550 điểm kinh nghiệm, 3.600 vàng, 1 cuộn bùa phép và bình Hồi Huyết Thủy.

Tiễu trừ sơn tặc (Cần làm “Tiễu trừ tiểu cung tặc”)
NPC: Lý Bách Dũng (gần Tiêu Cục)
Cách làm: Giết 50 Sơn Tặc/Tiểu Sơn Tặc để hoàn thành nhiệm vụ.
Phần thưởng: 14.500 điểm kinh nghiệm, thuốc hồi phục HP

Cấp độ 15

Thiết Huyền nổi giận(Cần làm “Bản đồ tác chiến của sơn tặc”)
NPC: thợ rèn Thiết Huyền
Cách làm: Giết 200 Cung Tặc, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 26.500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và một món đồ có thể dùng chuyển đổi giới tính của đồ vạt từ cấp 3 trở xuống.

Cấp độ 16

Thanh kiếm bị đánh cắp
NPC: Quách Uy (Tiêu cục)
Cách làm: Đi đến Sơn tặc trại và giết Sơn tặc, nếu may mắn có thể thanh kiếm sẽ rơi ra ngay sau tên đầu tiên.; cũng có thể bạn sẽ phải đánh cả trăm con. Hãy kiên nhẫn !
Phần thưởng: 18.800 điểm kinh nghiệm, 5.000 vàng and 3.600 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Săn bắt Bạch Hổ
NPC: Mã Thiên Lý (Chuồng Ngựa)
Cách làm: Giết 40 Bạch Hổ ở xung quanh Hắc Mạc Trại
Phần thưởng:

Cấp độ 17

Vận chuyển thảo dược
NPC: Dương Ích Chi (ở tiệm thuốc)
Cách làm: Bạn phải tới Trung Nguyên Bến Tây.
Phần thưởng: 14.400 điểm kinh nghiệm, 3.600 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 3.800 vàng

Lời yêu cầu của Dương Ích Chi (Làm 2 lần - Cần làm “Vận chuyển thảo dược”)
NPC: Dương Ích Chi
Bước 1: Đi tới Trung Nguyên Bến Đông
Bước 2: Đi tới Trung Nguyên Bến Tây
Phần thưởng: 18.000 điểm kinh nghiệm, 4.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 125 bình Phục Khí Dược loại nhỏ (+220 mp)

Nanh vuốt Hắc Hổ (Cần làm "Viên đá của nhà thám hiểm")
NPC: Phổ Lạc La (ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Hắc hổ sẽ rơi ra "Nanh vuốt Hắc hổ " thu thập đủ 60 cái rồi về gặp Phổ Lạc La để nhận thưởng.
Phần thưởng: 60.000 điểm kinh nghiệm, 15.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng and 15.700 vàng

Cấp độ 18

Da Bạch hổ (Làm 2 lần - Cần làm “Những chiếc nanh hổ”)
NPC: Triệu Đại Sơn (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Lần 1: Giết Bạch hổ sẽ rơi ra "Da Bạch hổ" thu thập 100 bộ da rồi về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Lần 2: Giết Bạch hổ sẽ rơi ra "Da Bạch hổ" thu thập 100 bộ da rồi về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Phần thưởng: Mỗi lần 42.300 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10.900 vàng.

Da Bạch hổ 2
NPC: Triệu Đại Sơn (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Thu thập 200 da Bạch hổ
Phần thưởng: 84.600 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 1 cuộn bùa phép, tăng 20% khả năng hấp thụ sát thương trong 1 giờ

Cấp độ 19


Phương thuốc cổ truyền
NPC: Hạ Vũ (người bán vé đò ở Trung Nguyên Bến Tây)
Cách làm: Giết (Tiểu) Thằn Lằn Quỷ sẽ rơi ra "Mắt của Thằn Lằn Quỷ" thu thập 100 con mắt rồi về gặp Hạ Vũ.
Phần thưởng: 112.000 điểm kinh nghiệm, 28.500 vàng, 25.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Trứng rệp
NPC: Thầy thuốc Bộ Lợi ở Đôn Hoàng
Cách làm: Giết Rệp Ma/Rệp Quỷ sẽ rơi ra Trứng Rệp, thu thập 10 cái rồi về gặp Bộ Lợi để nhận thưởng.
Phần thưởng: 14.800 điểm kinh nghiệm, 3800 vàng

Cấp độ 20

Săn Thằn Lằn Quỷ (Cần làm "Phương thuốc cổ truyền")
NPC: Hà Càn (người bán vé đò ở Tây Vực Bến Tây)
Cách làm: Giết 600 con (Tiểu) Thằn Lằn Quỷ rồi về gặp Hà Càn để nhận thưởng.
Phần thưởng: 141.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 1 cuộn bùa phép.

Truy tìm thuốc tái sinh
NPC: Tất cả các thầy thuốc ở các thành (Tiệm thuốc)
Khi bạn Cấp độ 20, bạn có thể nhận nhiệm vụ này ở bất kì người bán máu nào. Bạn có thể bắt đầu làm nhiệm vụ ở người bán máu này, và có thể tiếp tục cho tới khi kết thúc ở người bán máu khác.

Cách làm chi tiết nhiệm vụ “Truy tìm thuốc nước tái sinh”:
Nói chuyện với Thầy thuốc (người bán máu) và chọn "Thu hồi".

Sau khi chọn Thu Hồi sẽ xuất hiện 2 tùy chọn khác:


1. Truy tìm thuốc tái sinh
2. Kỹ năng trùng lặp

Bạn chọn mục 1 để nhận quest đi thu thập "Trái tim bị yểm bùa".

Tiếp đến bạn chọn “Chấp nhận”


Vậy là bạn đã nhận được nhiệm vụ “Truy tìm thuốc tái sinh”. Bây giờ bạn phải đi thu thập 10 (hoặc nhiều hơn) "Trái tim bị yểm bùa". Đánh bất kì quái vật nào cũng có thể thu nhặt được "Trái tim bị yểm bùa", thậm chí cả Đạo tặc - NPC cũng có thể rơi, nhưng việc tìm kiếm . Bạn có thể kiếm được tối đa là 300 "Trái tim bị yểm bùa" trong 1 lần làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể làm đi làm lại nhiều lần và không ảnh hưởng gì đến các nhiệm vụ khác, bạn có thể vừa làm nhiệm vụ này vừa làm nhiệm vụ khác một cách bình thường, đôi khi các "Trái tim bị yểm bùa" và item nhiệm vụ khác có thể rơi từ cùng một quái vật mà bạn đang đánh. Đây là hình "Trái tim bị yểm bùa":

Khi mà bạn đã sẵn sang cho việc reset kỹ năng thì hãy mang"Trái tim bị yểm bùa" về chỗ bất kỳ Thầy thuốc nào và nói chuyện lại với ông ta, vẫn chọn “Thu hồi" và mục 1. Truy tìm thuốc tái sinh để tạo ra các bình “Thuốc nước tái sinh” (reset kỹ năng). Để tạo 1 bình reset kỹ năng thì cần 10 "Trái tim bị yểm bùa". Tạo các bình này không mất tiền và bạn chỉ có thể tạo được tối đa là 30 bình reset kỹ năng. Bình reset kỹ năng:

Sau khi đã tạo bình reset kỹ năng, bạn không thể tiếp tục nhặt được các " Trái tim bị yểm bùa". Nếu bạn muốn tiếp tục kiếm "Trái tim bị yểm bùa" thì bạn lại phải nhận lại nhiệm vụ ở Thầy thuốc và làm lại từ đầu các bước tương tự như trên. 

Khi đã có bình reset kỹ năng, bạn hãy nói chuyện lại với Thầy thuốc. Bạn vẫn chọn "Thu hồi" nhưng sau đó bạn chọn phần 2. Kỹ năng trùng lặp. 

Nó sẽ hiển thị ra một bảng khác, bảng này giống với bảng để nâng cấp độ các kỹ năng. Bảng reset kỹ năng:

Chọn kỹ năng bạn muốn giảm (reset) cấp độ và bấm vào biểu tượng "DN" màu đỏ ở dưới kỹ năng đó. Một bảng mới sẽ hiện ra hỏi bạn cần reset bao nhiêu cấp độ của kỹ năng này. Bấm vào hình mũi tên lên, xuống để điều chỉnh số cấp độ của kỹ năng mà bạn muốn giảm. Nếu bạn muốn giảm cấp độ của kỹ năng nhiều hơn 1 cấp độ (có thể là 2 hoặc 3...), thì bạn cần phải có nhiều bình reset kỹ năng hơn. Mỗi bình reset kỹ năng sẽ giảm được 1 cấp độ kỹ năng của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải kiếm nhiều "Trái tim bị yểm bùa" hơn. Bảng điều chỉnh số cấp độ kỹ năng cần giảm: 

Khi bạn reset cấp độ kỹ năng thì bạn chỉ nhận được 80% số SP mà bạn đã dùng để cộng vào kỹ năng đó. Trước khi bạn reset kỹ năng bạn nên tính toán một chút. Liệu số SP mà bạn có được sau khi reset có cần thiết không và có đáng với số tiền mà bạn bỏ ra hay không.

Reset Cấp độ tuyệt kỹ:

Cách reset cấp độ tuyệt kỹ tương tự như cách reset các kỹ năng. Cấp độ tuyệt kỹ chỉ được reset khi các kỹ năng yêu cầu cấp độ tuyệt kỹ thấp hơn so với cấp độ tuyệt kỹ hiện tại.

VD: Chiêu Lang Nha Thương của tôi cấp độ 5, Hệ Hắc Sát Tuyệt Kỹ cũng cấp độ 5. Nếu tôi muốn reset cấp độ của Hắc Sát Tuyệt Kỹ thì tôi phải reset cấp độ của Lang Nha Thương trước vì yêu cầu để học được chiêu Lang Nha Thương là Hắc Sát Tuyệt Kỹ cấp độ 5 trở lên.

Một số điểm lưu ý:

-          Nhiệm vụ có thể thực hiện được nhiều lần.

-          Kiếm được tối đa 300 "Trái tim bị yểm bùa" ở mỗi lần nhận nhiệm vụ.

-          Cứ 10 "Trái tim bị yểm bùa" thì tạo được 1 bình reset kỹ năng

-          Có thể tạo được tối đa 30 bình reset kỹ năng mỗi một lần nhận nhiệm vụ (tạo bình reset kỹ năng ko mất tiền).

-          Giảm 1 cấp độ kỹ năng cần dùng 1 bình reset kỹ năng.

-          Tất nhiên reset kỹ năng càng nhiều thì tốn càng nhiều tiền. 

Nhiệm vụ Trung Hoa (21-40)

Cấp độ 21


Óan hồn Hung Nô
NPC: Hòa thượng Pháp Hiền (Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 30 Quỷ Hung Nô.
Phần thưởng: 12.000 điểm kinh nghiệm, vàng 3000

Bí mật của A Sử Đức (Cần làm “Trứng rệp”).
NPC: A Sử Đức(cửa hàng đặc sản ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Rệp Ma/Rệp Quỷ để kiếm đủ 150 “Trứng rệp”
Phần thưởng: 150.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 37.000 vàng 

Cấp độ 22

Hòa giải
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Rệp quỷ để kiếm đủ 100 "Cánh rệp" rồi về gặp Cáp Lý Khắc để nhận thưởng.
Phần thưởng: Phần thưởng: 132.000 điểm kinh nghiệm, 25.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép tăng 20% tỷ lệ né tránh 

Cấp độ 23

Sự oán hận của Quỷ Mã
NPC: Mạc Cao – buôn ngựa ở Đôn Hoàng
Cách làm: Giết 60 con Quỷ Mã
Phần thưởng: 19.800 điểm kinh nghiệm, 4800 vàng

Lễ tế linh hồn ngựa (Cần làm “Sự óan hận của Quỷ Mã”)
NPC: Mạc Cao (buôn ngựa ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Mã/ Cuồng Mã Quỷ để kiếm đủ 50 “Móng ngựa”
Phần thưởng: 158.000 điểm kinh nghiệm, 25.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 35.000 vàng

Mưu mẹo gian dối
NPC: Mạo Hồ (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Binh Hung Nô để kiếm đủ 200 “Cờ của Quỷ Binh Hung Nô”
Phần thưởng: 211.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Kẻ cắp gặp bà già (Cần làm “Mưu mẹo gian dối”)
NPC: Hợp Đôn (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Hung Nô để kiếm đủ 200 “Cờ của Quỷ Hung Nô”
Phần thưởng: 237.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Nhiệm vụ liên quan: Mưu mẹo gian dối

Cấp độ 24

Cuộc đấu võ thuật (Làm 2 lần - làm “Kẻ cắp gặp bà già” )
NPC: Hợp Đôn (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An và nói chuyện với tướng quân Tôn Huyền
Bước 2: Trở về cổng Đông Đôn Hoàng gặp Hợp Đôn
Phần thưởng: 107.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 250 bình Hồi Huyết Thủy (loại trung bình)

 

Cấp độ 26


Chế tạo pháo Như Tiên Cổ Lệ
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 20 “Đạn pháo”
Phần thưởng: 16.300 điểm kinh nghiệm, 3.800 vàng

Chiến thắng hiển hách (Làm 3 lần - Càn làm “Chế tạo pháo Như Tiên Cổ Lệ”)
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Lần 2: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Lần 3: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Phần thưởng: 133.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 34.500 vàng mỗi lần.

Vận chuyển pháo (Làm 2 lần - Cần làm “Chiến thắng hiển hách”)
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (chủ cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An nói chuyện với Trân Trân (cửa hàng trang sức)
Bước 2: Quay lại Đôn Hoàng gặp Như Tiên Cổ Lệ.
Phần thưởng: 120.000 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép

Cấp độ 27

Diệt thổ quỷ
NPC: Mạc Cao (buôn ngựa ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 500 Thổ Quỷ
Phần thưởng: 178.000 điểm kinh nghiệm, 25.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cấp độ 28

Những lá bùa
NPC: Y Ly Na (quản kho)
Cách làm: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 15 “Lá bùa”
Phần thưởng: 20.000 điểm kinh nghiệm, 4.000 vàng

Sự oán hận của A Sử Đức
NPC: A Sử Đức (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 30 Hình Thiên
Phần thưởng: 14.000 điểm kinh nghiệm, 10 bình hồi phục HP(lọai trung bình)

Cấp độ 29

Những lá bùa giả (Làm 2 lần - Cần làm “Những lá bùa”)
NPC: Y Ly Na (quản kho ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lá bùa thật".
Lần 2: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lá bùa thật".
Phần thưởng: 169.000 điểm kinh nghiệm/ 20.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng mỗi lần.

Những lá bùa giả 2
NPC: Y Ly Na (quản kho ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 200 "Lá bùa thật".
Chú ý: Khi bạn giết Thổ Lão Quỷ/ Thổ Pháp Quỷ, sẽ rơi ra “lá bùa”, nhấn chuột phải vào những lá bùa này sẽ phân loại được thật giả, đánh cho đến khi nào kiếm đủ số lượng bùa thật thì quay về.
Phần thưởng: 337.000 điểm kinh nghiệm /40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 1 cuộn bùa phép (tăng 20% sát thương trong vòng 1 giờ)

Cấp độ 32

Món quà cảm động (Làm 3 lần - Cần làm “Sự oán hận của A Sử Đức”)
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An và nói chuyện với Trân Trân 2 lần (cửa hàng trang sức)
Bước 2: Nói chuyện với A Sử Đức (thương gia ở của hàng đặc sản) ở Đôn Hoàng.
Bước 3: Quay lại gặp Bộ Lợi để nhận thưởng
Phần thưởng: 65.000 điểm kinh nghiệm, 1.200 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2 cuộn bùa phép hồi sinh 60% điểm kinh nghiệm khi chết.
Nhiệm vụ liên quan: Nguyên liệu làm quà sinh nhật

Nguyên liệu làm quà sinh nhật (Làm 2 lần - Cần làm “Món quà cảm động”)
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Lần 2: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Phần thưởng: 371.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng mỗi lần.

Cấp độ 33

Yêu tinh cổ đại (Làm 3 lần)
NPC: Đồ Các (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 2: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 3: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Phần thưởng: 487.000 điểm kinh nghiệm, 1 búa sửa đồ mỗi lần.

Chiếc nhẫn bị mất
NPC: Thác Man (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Ong/Ong đỏ cho đến khi rơi ra nhẫn, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 121.000 điểm kinh nghiệm, 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 200 bình hồi phục MP (loại trung bình)

Cấp độ 34

Ngọc quý của Cáp Lí Khắc
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết bọn Hắc Mạc để kiếm đủ 200 "Đá quý của Cáp Lý Khắc"
Phần thưởng: 250.000 vàng

Cấp độ 35

Thu thập da rắn (Làm 5 lần)
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 2: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 3: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 4: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 5: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Phần thưởng: 322.000 điểm kinh nghiệm, 55.000 vàng mỗi lần.

Tâm sự của Asa
NPC: Sama (người bán vé đò ở bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Đi tới chỗ Sama (bến Nam Tháp Lý Mộc) để nhận “Chiếc sáo của Asa”.

Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên (Cần làm Tâm sự của Asa)
NPC: Vương Đại Nguyên (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Vương Đại Nguyên

Truy tìm Trung hoa tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Dương Ích Chi (thầy thuốc)
Bước 1: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 "Bột của Hình Thiên"
Bước 2: Giết Ong để kiếm đủ 100 "Tua Ong"
Bước 3: Giết Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ "Chân của Tiểu Xích Cạp"
Phần thưởng: 40.000 điểm kinh nghiệm and 18.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm La mã tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Phổ Lạc La (Nhà thám hiểm thành Trường An)
Bước 1: Giết Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lông mày của Thổ Pháp Quỷ"
Bước 2: Giết Quỷ Tử Hoa để kiếm đủ 100 "Lá của Quỷ Tử Hoa"
Bước 3: Giết Xích Cạp để kiếm đủ 100 "Chân của Xích Cạp"
Phần thưởng: 40.000 điểm kinh nghiệm, 18.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cuốn sổ của Hứa Hổ An (Cần làm Truy tìm Trung Hoa tửu & Truy tìm La Mã Tửu)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc)

Uống rượu với Hứa Hổ An (Cần làm Cuốn sổ của Hứa Hổ An)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Bước 1: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc, sử dụng các bình rượu bạn lấy được từ 2 nhiệm vụ trên).
Bước 2: Khi anh ta muốn thêm rượu, hãy hỏi về quyển sổ, và trao đổi nó với cây sáo
Phần thưởng: lấy được cuốn sổ của Hứa Hổ An

Cấp độ 36

Viên đá quý bị cất giấu (Làm 5 lần - Cần làm “Ngọc quý của Cáp Lý Khắc”)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 2: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 3: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 4: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 5: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Phần thưởng: 537.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 94.000 vàng mỗi lần.

Cấp độ 37

Cung tên của Hắc Mạc Xạ Thủ (Làm 3 lần - Cần làm “Viên đá quý bị cất giấu”)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục Thành Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 2: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 3: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Phần thưởng: 592.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 96.500 vàng mỗi lần

Cấp độ 38

Thu thập giáp liệu
NPC: Nhiệt Tỷ Á (cửa hàng giáp Thành Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Xích Cạp/Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ 20 "vỏ đỏ"
Phần thưởng: 75.000 điểm kinh nghiệm, 13500 vàng

Cấp độ 39

Hẻm tử thần
NPC: A Cốt (thợ rèn Thành Đôn Hoàng)
Cách làm: Bạn có 2 giờ để giết 20 con Xích Nhãn Quỷ
Phần thưởng: 62.000 điểm kinh nghiệm, 6000 vàng

Cấp độ 40

Mái chèo gãy (Cần làm “Sự oán hận của A Sử Đức”)
NPC: Sama (bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 “đá rắn”
Phần thưởng: 105.000 điểm kinh nghiệm 

Nhiệm vụ Châu Âu (1-20)

 Cấp độ 1

Giới thiệu Châu Âu
NPC: Hướng dẫn viên Raffy / Hướng dẫn viên Lipria
Bước 1: Nói chuyện với chủ cửa hàng giáp - Jatomo - lấy được áo giáp LV1
Bước 2: Nói chuyện với chủ cửa hàng tạp hóa - Bajel - lấy được nhẫn đồng Nhân mã
Bước 3: Nói chuyện với Tu nữ Retaldi - mua 1 thuốc phục hồi HP.
Bước 4: Đưa Hồi huyết thảo cho chủ cửa hàng vũ khí - Balbardo - lấy được vũ khí LV1
Bước 5: Quay về gặp Raffy, nhận Quest đi giết 20 Quỷ ếch biến dị
Bước 6: Giết 20 Quỷ ếch biến dị, quay lại gặp Raffy nhận thưởng.
Phần thưởng: 530 điểm kinh nghiệm, 500 vàng, 30 thuốc phục hồi HP, 20 thuốc phục hồi MP.

Cấp độ 3

Mối lo của tu nữ Retaldi
NPC: Tu nữ Retaldi
Cách làm: giết 20 Buma tiểu ca, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 700 điểm kinh nghiệm, 100 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (+100 HP trong 1 giờ)

Cấp độ 4

Khăn tay của Tana (cần làm: "Mối lo của Tu nữ Retaldi")
NPC: Tu nữ Retaldi
Cách làm: nói chuyện với trưởng hội thương nhân Tana
Phần thưởng: 300 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Tình chị em 1 (cần làm: "Khăn tay của Tana")
NPC: Trưởng hội thương nhân Tana
Cách làm: giết Buma ca và lấy lại 2 dây buộc tóc, quay về gặp Tana nhận thưởng
Phần thưởng: 950 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 600 vàng

Tình chị em 2 (cần làm: "Tình chị em 1")
NPC: Trưởng hội thương nhân Tana
Cách làm: Nói chuyện với Tana, chuyển dây buộc tóc cho thương gia Tina
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 500 vàng

Cấp độ 5

Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ 1 (Châu Âu)
NPC: chủ tiệm tạp hóa - Bajel
Cách làm: giết Quỷ ếch biến thoái, thu 10 ngọn cỏ, quay lại đưa cho Bajel
Phần thưởng: tăng thêm 10 ô chứa đồ

Mở tiệc (cần làm: "Tình chị em 2")
NPC: thương gia Tina
Cách làm: lập 1 nhóm và các nhóm: chia điểm kinh nghiệm và chia đồ, sau đó nói chuyện với Tina
Phần thưởng: 350 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cuộc đi săn muộn màng (cần làm: "Mở tiệc")
NPC: thương gia Tina
Cách làm: giết 30 con sói Baroi và quay về gặp Tina
Phần thưởng: 1800 điểm kinh nghiệm, 1500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 950 vàng

Cấp độ 7

Hợp sức cùng Trưởng hiệp hội Kapros (cần làm: "Cuộc đi săn muộn màng")
NPC: thương gia Tina
Cách làm: nói chuyện với Hội trưởng Kapros
Phần thưởng: 350 điểm kinh nghiệm

Kẻ tấn công (cần làm: "Hợp sức cùng Trưởng hiệp hội Kapros")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: tìm kiếm phù thủy Sunset (tọa độ: X=10378 , Y=3229)
Phần thưởng: 1050 điểm kinh nghiệm, 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng 20% tốc độ di chuyển trong 1 giờ)

Sự trả thù cao độ (cần làm: "Kẻ tấn công")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: giết 40 Xạ thủ man di và quay về nói chuyện với Kapros
Phần thưởng: 3300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1500 vàng

Cấp độ 8

Mang vải lanh (cần làm: "Sự trả thù cao độ")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: giết Chiến binh man di, thu thập 10 hộp vải lanh và quay về đưa cho Kapros
Phần thưởng: 4700 điểm kinh nghiệm, 2500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2000 vàng

Cấp độ 9

Đi tìm nước hoa (cần làm: "Mang vải lanh")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: giết Thần xạ man di, thu thập 20 chai nước hoa của Kapros và quay về đưa cho anh ta
Phần thưởng: 8500 điểm kinh nghiệm, 4000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 3400 vàng

Cấp độ 10

Vận chuyển nước hoa (cần làm: "Đi tìm nước hoa")
NPC: Hội trưởng Kapros
Cách làm: đưa nước hoa của Kapros cho thương gia Tina
Phần thưởng: 1 món vũ khí LV10

Dây thừng của Baraphule (cần làm: "Vận chuyển nước hoa")
NPC: thương gia Tina
Cách làm: giết Vệ sĩ man di, kiếm 20 sợi dây thừng xù xì, quay về đưa cho Tina
Phần thưởng: 9400 điểm kinh nghiệm, 4000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ phục hồi HP trong 1 giờ)

Cấp độ 11

Làm sạch chuồng ngựa
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết 10 Sáo binh mã thất, tẩy sạch năng lượng gây hại bằng nước thánh và quay về nói chuyện với phù thủy Sunset
Phần thưởng: 1300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ di chuyển trong 1 giờ).
Lưu ý: Tọa độ chuồng ngựa: X = -11481 , Y = 2755

Truy tìm nước thánh 1
NPC: Giáo sĩ Gabriel
Cách làm: chuyển cái nón cho Hội trưởng Ubetino
Phần thưởng: 250 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm nước thánh 2 (cần làm: "Truy tìm nước thánh 1")
NPC: Hội trưởng Ubetino
Cách làm: giết Quỷ gấu Genenos, thu thập 30 cặp sừng và quay về nói chuyện với Ubetino
Phần thưởng: 19500 điểm kinh nghiệm, 7500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, Nước thánh của Thượng đế (10 cái)

Cấp độ 12

Bí mật của chuồng ngựa 1 (cần làm: "Làm sạch chuồng ngựa")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Khổng lồ 1 mắt, thu thập 40 tinh nhãn và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 28000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10000 vàng

Bí mật chuồng ngựa 2 (cần làm: "Bí mật chuồng ngựa 1")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: bắt cóc Quỷ gấu Gennema và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset.
Hướng dẫn: click chuột vào Quỷ gấu Gennema và đưa cho nó bình Potion mà phù thủy Sunset đã đưa cho bạn.
Phần thưởng: 5100 điểm kinh nghiệm, 1800 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (+5 str / +5 int trong vòng 1 giờ)

Cấp độ 13 

Cây thương của Ares (cần làm: "Bí mật chuồng ngựa 2")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết khổng lồ một mắt cuồng nộ, lấy cây thương của Ares và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 15300 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (hấp thụ 20% sát thương trong 1 giờ)

Cấp độ 14

Chạy trốn khỏi kẻ đi săn 1 (cần làm: "Cây thương của Ares")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Rồng ác, thu thập 50 lớp vẩy và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 4100 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 14000 vàng

Chạy trốn khỏi kẻ đi săn 2 (cần làm: "Chạy trốn khỏi kẻ đi săn 1")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: gửi cái hộp làm từ vảy Rồng ác cho chủ tiệm vũ khí Balbardo
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (tăng 20% tỉ lệ ra đòn trong 1 giờ)

Cấp độ 15

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 1 (cần làm: "Chạy trốn khỏi kẻ đi săn 2")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: nói chuyện với trưởng hội bảo tiêu Adria
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 2 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 1")
NPC: Trưởng tiêu cục Adria
Cách làm: giết Thủ lĩnh khổng lồ một mắt, kiếm 40 túi bụi gió
Phần thưởng: 35000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cấp độ 16

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 3 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 2")
NPC: Trưởng tiêu cục Adria
Cách làm: chuyển cái túi hương chứa bụi gió đến chỗ Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 4 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 3")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: dùng cái túi hương chứa bụi gió để bắt cóc Thủ lĩnh Rồng ác và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 8500 điểm kinh nghiệm, 2100 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Lưu ý: không được phép sử dụng Bùa dịch chuyển hay Cổng dịch chuyển khi đang thực hiện nhiệm vụ này.

Thu phục sư tử Nema 1 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 4")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: nói chuyện với nhà thám hiểm Demetri
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Thu phục sư tử Nema 2 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 1")
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: giết Thủ lĩnh Rồng ác và kiếm 20 tấm vẩy lành lặn.
Phần thưởng: 47000 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cấp độ 17

Thu phục sư tử Nema 3 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 2")
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: gửi nguyên liệu chế tạo bẫy cho Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Thu phục sư tử Nema 4 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 3")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: dùng bẫy để bắt giữ Nemera và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 1 bộ giáp, 1 cuộn bùa phép.
Lưu ý: Không thể sử dụng Bùa dịch chuyển hay Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 1 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 4")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: nói chuyện với Tướng quân Rachel
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 2 (cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 1")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: giết Sư tử Nema, lấy 1 cây đàn Harp
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12600 vàng

Cấp độ 18

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 3 (cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 2")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: gửi cây đàn Harp cho Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 4 (cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 3")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: dùng đàn Harp để bắt giữ Mỹ nhân ngư và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 9500 điểm kinh nghiệm, 2300 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ phục hồi MP trong 1 giờ)
Lưu ý: Không thể sử dụng Bùa dịch chuyển hay Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Truy đuổi Mỹ nhân ngư(cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 4")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết 100 Mỹ nhân ngư và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 21000 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 6500 vàng

Cấp độ 19

Diệt trừ chó ba đầu 1 (cần làm: "Truy đuổi Mỹ nhân ngư")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Tiểu Rồng ác, lấy 20 bình thủy tinh huyết sắc và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 11400 điểm kinh nghiệm, 2500 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Diệt trừ chó ba đầu 2 (cần làm: "Diệt trừ chó ba đầu 1")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Sư tử Selene, lấy 40 chiếc bờm hắc ám và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 13400 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cấp độ 20

Diệt trừ chó ba đầu 3 (BOSS WAR) (cần làm: "Diệt trừ chó ba đầu 2")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: gọi Cerberus từ địa ngục và đánh bại nó
Phần thưởng: 28300 điểm kinh nghiệm, 1 cuộn bùa phép (sát thương tăng 20% và hấp thụ sát thương tăng 20% trong 1 giờ)
Lưu ý: * Sau khi từ bỏ nhiệm vụ, bạn không thể nhận lại nhiệm vụ này.
* Nhiệm vụ có thời gian.
* Bạn có thể thực hiện 1 nhiệm vụ để nhận các item mỗi ngày.
* Không thể sử dụng bùa dịch chuyển ngược hoặc triệu hồi các thành viên trong Hội.
* Chỉ được thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, điểm kinh nghiệm và các items nhận được sẽ
tự động phân phối cho các thành viên.
* Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
* Chỉ có trưởng nhóm mới có thể chế tạo được Tà khí địa ngục.
* Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Chó ba đầu bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành.

Thu hồi
NPC: Các NPC tiệm thuốc
Cách làm: giết quái vật (thấp hơn mình tối đa 6 LV), thu thập trái tim bị yểm bùa.
Phần thưởng: phục hồi kỹ năng. 

Nhiệm vụ Châu Âu 21-40

Cấp độ 21

Mai của sâu cua
NPC: Chủ nhà trọ - Cyclo
Cách làm: giết sâu cua và thu thập 20 cái mai
Phần thưởng: 33000 điểm kinh nghiệm, 6700 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 11000 vàng

Tìm lại thụ cầm phong
NPC: Người quản lý bến cảng Gaelle
Cách làm: giết Khuyết thực hành nhân và thu thập đàn Harp
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (+300 HP trong 2 giờ hay +300 MP trong 2 giờ)
Lưu ý: Vị trí của Khuyết thực hành nhân:

Cấp độ 22

Sự bạo tàn của tên cướp biển (cần làm: "Tìm lại thụ cầm phong")
NPC: Gaelle - người quản lý bến cảng
Cách làm: giết Hải tặc và lấy lại 30 chiếc rương bị mất.
Phần thưởng: 53000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 16300 vàng

Cấp độ 23

Săn Tiện Nham (làm 3 lần)
NPC: Hải tặc Morgan
Cách làm: giết 50 Tiện Nham và 10 Tiện Nham Chúa
Phần thưởng: 25200 điểm kinh nghiệm, 7000 vàng

Vận chuyển yêu sách của tên cướp biển (cần làm: "Săn Tiện Nham")
NPC: Hải tặc Morgan
Cách làm: chuyển thư cho Tướng quân Rachel
Phần thưởng: 5900 điểm kinh nghiệm, 1050 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2700 vàng

Quét sạch cướp biển 1 (cần làm: "Vận chuyển yêu sách của tên cướp biển")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: bắt giữ hải tặc Brigand
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ hồi phục HP trong 2 giờ)
Lưu ý: * Bạn có thể thực hiện 5 lần NV này cho đến khi bắt sống được 1 tên hải tặc.
* Nhiệm vụ có thời gian.

Quét sạch cướp biển 2 (cần làm: "Quét sạch cướp biển 1")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: giết Thủ lĩnh hải tặc, Thủ lĩnh hải tặc hầu nhân, Thủ lĩnh hải tặc Brigand, và thu thập chiến lợi phẩm
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ di chuyển trong 1 giờ)
Lưu ý: Phải chiến đấu theo nhóm mới tiêu diệt được quái vật.

Huyết phong thập tự giá (cần làm: "Bắt sống hải tặc Brigand 2") (nhiệm vụ nhóm)
NPC: Tướng quân Rachel
Bước 1: tới ngôi đền đổ nát phía đông nam của bến tàu Sigia, giết Thủ lĩnh hải tặc và thu thập cờ
Bước 2: Sử dụng cờ để triệu tập Hải tặc chỉ huy (phải sử dụng cờ trong ngôi đền đổ nát). Các Hải tặc chỉ huy sẽ xuất hiện với 4-5 Hải tặc hộ vệ, tất cả đều có chữ "Q" trên đầu.
Bước 3: Khi Hải tặc chỉ huy bị đánh bại, quest items sẽ rơi vào mỗi thành viên trong nhóm.
Bước 4: Quay về gặp Rachel nhận thưởng
Phần thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 800 vàng.

Bí mật về thiên thần Seniel (cần làm: "Huyết phong thập tự giá")
NPC: Giáo sĩ Gabriel
Bước 1: nói chuyện với Rachel
Bước 2: nói chuyện với Gabriel
Bước 3: Nói chuyện với Rachel và nhận thưởng
Phần thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 800 vàng.

Quà tặng Hoàng đế La Mã phương đông
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: giết Sói Hắc Ám và thu thập 10 rương ngọc trai đen, 20 rương san hô đỏ, 30 rương san hô xanh.
Phần thưởng: 89000 điểm kinh nghiệm, 15000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 26000 vàng

Cấp độ 25

Chiếc hộp bí ẩn (cần làm: "Quà tặng Hoàng đế La Mã phương đông")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: đem những cái hộp này đưa cho Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 4700 điểm kinh nghiệm, 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1300 vàng

Máu của sói tà ác (cần làm: "Chiếc hộp bí ẩn")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết sói tà ác, thu thập máu của nó. Nhấn chuột phải vào máu của sói tà ác sẽ thu thập ngẫu nhiên được chiếc hộp hỏng bị nguyền rủa. Kiếm 60 cái hộp và quay về nói với Phù thủy Sunset.
Phần thưởng: 126000 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Vận chuyển chiếc rương bị niệm chú (cần làm: "Máu của sói tà ác")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: chuyển cái hộp cho Tướng quân Rachel
Phần thưởng: phần thưởng của Hoàng đế (tăng tỉ lệ đỡ 20%, hiệu lực 2 giờ)

Cấp độ 26

Ghẹ vân hoa nhỏ (làm 3 lần)
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: giết Cung thủ tà ác, thu thập Linh tảo. Sử dụng Linh tảo tại Mộc mã thành Troy (Tọa độ: X=-8555, Y=2312) để triệu tập Ghẹ vân hoa. Đánh bại Ghẹ vân hoa để thu thập 5 quả trứng vàng.
Phần thưởng: 4700 điểm kinh nghiệm, 1300 vàng 

Cấp độ 27

Nỗi buồn của người lính
NPC: Lính canh Tây Môn Thành - Alex
Cách làm: giết Võ sĩ tà ác để thu thập 1 chiếc búa đá, 1 lân tinh thần khiên, 2 thủ hộ bảo giáp và 2 túc hộ bảo giáp của Võ sĩ tà ác.
Phần thưởng: 42400 điểm kinh nghiệm, 6000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12000 vàng

Đánh lạc hướng (cần làm: "Bí mật về thiên thần Seniel") (làm 2 lần)
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: lôi kéo sự chú ý của Hải tặc để triển khai gián điệp vào sào huyệt của chúng. Tiêu diệt 40 Sát thủ tà ác, 10 Thủ lĩnh sát thủ tà ác, và 1 sát thủ tà ác khổng lồ.
Phần thưởng: 74000 điểm kinh nghiệm, 20000 vàng.

Cấp độ 28

Chuyển thư của Treno
NPC: người trông coi chuồng ngựa Treno
Cách làm: chuyển thư của Treno tới lái buôn ngựa Hoyun ở Samarkand
Phần thưởng: 20000 điểm kinh nghiệm, 2700 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 6000 vàng
Lưu ý: không được sử dụng Bùa dịch chuyển hoặc Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Thu thập yên ngựa (cần làm: "Chuyển thư của Treno") (làm 3 lần)
NPC: Lái buôn ngựa Hoyun
Cách làm: giết Binh sĩ tà ác và thu thập 30 yên ngựa
Phần thưởng: 45000 điểm kinh nghiệm, 12000 vàng

Cấp độ 29

Sai lầm của Hổ Nham 1 (cần làm: "Thu thập yên ngựa")
NPC: Lái buôn ngựa Hoyun
Cách làm: giết Đại lão và thu thập 30 lông vũ mềm
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 7500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 15000 vàng

Sai lầm của Hổ Nham 2 (cần làm: "Sai lầm của Hổ Nham 1")
NPC: người chăn ngựa Hoyeon
Cách làm: gửi Lông vũ mềm cho quản kho Saesa
Phần thưởng: không có

Sai lầm của Hổ Nham 3 (cần làm: "Sai lầm của Hổ Nham 2")
NPC: quản kho Saesa
Bước 1: giết Ác lệnh phù thủy, thu thập sâu tai. Sử dụng sâu tai trong Nhà hát viên hình để thu thập 10 cây cỏ gai xanh.
Bước 2: Sử dụng sâu tai trong Nhà hát viên hình để thu thập 10 cây cỏ gai xanh (random).
Phần thưởng: không có
Lưu ý: Vị trí của Ác lệnh phù thủy:

Sai lầm của Hổ Nham 4 (cần làm: "Sai lầm của Hổ Nham 3")
NPC: quản kho Saesa
Cách làm: chuyển gói quà cho Martel và nói chuyện với lái buôn ngựa Hoyun
Phần thưởng: 34000 điểm kinh nghiệm, 4300 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 9000 vàng

Cấp độ 30

Mở rộng hòm đồ (lần 2)
NPC: Saha
Cách làm: thu thập 20 bộ lông thú từ Centaurs (LV30)
Phần thưởng: tăng thêm 2 ô chứa đồ

Thư của Shahad (cần làm: "Đánh lạc hướng")
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: chuyển thư cho Tướng quân Rachel
Phần thưởng: 21000 điểm kinh nghiệm, 2700 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 6000 vàng
Lưu ý: không được sử dụng Bùa dịch chuyển hoặc Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Lời thỉnh cầu giúp đỡ của Rachel
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: chuyển thư cho Tướng quân Rachel
Bước 1: giết Binh sĩ tà ác, thu thập item quest Dao sắc.
Bước 2: tới Di tích Hồ Liên Hoa (tọa độ: X = -7859 , Y = 1757), nhấp chuột phải vào Dao sắc để thu được dây leo (random). Lấy đủ 20 dây leo và quay về gặp Demetri.
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 8000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 15000 vàng, 5 cái bẫy

Ivy 1
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: bắt Đại lão thông tin sĩ, giết 15 Đại lão sĩ hộ mệnh tử. Hướng dẫn: dùng bẫy thu được từ quest "lời thỉnh cầu giúp đỡ của Rachel" để bắt Đại lão thông tin sĩ. Đại lão sĩ hộ mệnh tử cứ sau 1 phút sẽ xuất hiện 1 lần. Cứ giết đủ số Đại lão sĩ hộ mệnh tử và đem quay về gặp Rachel.
Phần thưởng: 24000 điểm kinh nghiệm, 2800 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Lưu ý: * Bạn có thể thực hiện 5 quest items trong 1 lần trong ngày.
* Nhiệm vụ có thời gian.
Lưu ý: Đại lão thông tin sĩ ở ngay trước Nhà hát viên hình. Đại lão hộ mệnh tử chỉ xuất hiện khi Đại lão thông tin sĩ bị bắt.

Ivy 2 (BOSS WAR) (cần làm: "Ivy 1")
NPC: Tướng quân Rachel
Bước 1: Lấy đồ vật nhiệm vụ từ Rachel. Sử dụng nó trong Nhà hát Viên Hình, Cổng của Cleopatra, Tháp Haran.
Bước 2: Ở mỗi địa điểm trên có 1 quái vật cấp 30. Giết chúng để lấy 3 biểu tượng.
Bước 3: Giết 30 Trưởng nhân và lấy máu của chúng. Sử dụng nó để lấy chìa khóa
Bước 4: Tới trung tâm của Pháo đài tà ác, sử dụng chìa khóa
Bước 5: Tiêu diệt BOSS Ivy
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm, 4000 vàng, 20 đồ vật tăng tình trạng cuồng nộ.
Lưu ý: * Sau khi từ bỏ nhiệm vụ, bạn không thể nhận lại nhiệm vụ này.
* Nhiệm vụ có thời gian.
* Bạn có thể thực hiện 1 nhiệm vụ để nhận các item mỗi ngày.
* Không thể sử dụng bùa dịch chuyển ngược hoặc triệu hồi các thành viên trong Hội.
* Chỉ được thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, điểm kinh nghiệm và các items nhận được sẽ
tự động phân phối cho các thành viên.
* Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
* Chỉ có trưởng nhóm mới được phép giữ chìa khóa bí mật.
* Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Thuyền trưởng Ivy bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành.

Cấp độ 31

Đạo tặc nội y 1
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: chuyển thư cho trưởng tiêu cục Shahad
Phần thưởng: 1300 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 300 vàng

Đạo tặc nội y 2 (cần làm: "Đạo tặc nội y 1")
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: thu thập thông tin từ người quản kho Saesa, chủ hàng vũ khí Tricia, chủ hàng giáp Areyan, Martel và thương buôn Karen
Phần thưởng: 6600 điểm kinh nghiệm, 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1500 vàng

Đạo tặc nội y 3 (cần làm: "Đạo tặc nội y 2") (làm 3 lần)
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: giết Kokoru và kiếm 30 lông vũ
Phần thưởng: 66000 điểm kinh nghiệm, 7500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 15000 vàng

Cấp độ 32

Đạo tặc nội y 4 (cần làm: "Đạo tặc nội y 3")
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: chuyển hạt trai xanh cho thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Phần thưởng: 1400 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 300 vàng

Đạo tặc nội y 5 (cần làm: "Đạo tặc nội y 4")
NPC: thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Cách làm: giết Bội lợi đông và kiếm 30 ngọc trai vàng
Phần thưởng: 30000 điểm kinh nghiệm, 3500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ phục hồi HP trong 1 giờ)
Lưu ý: sau khi hoàn tất nhiệm vụ này, bạn có thể lựa chọn nhiệm vụ "Chứng cứ giả" hoặc nhiệm vụ "Chứng cứ thật".

Chứng cứ giả (cần làm: "Đạo tặc nội y 5")
NPC: thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Cách làm: chuyển 30 ngọc trai xanh về cho Shahad và giữ bí mật về tên trộm.
Phần thưởng: 41400 điểm kinh nghiệm, 4200 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10300 vàng

Chứng cứ thật (cần làm: "Đạo tặc nội y 5")
NPC: thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Cách làm: chuyển 30 ngọc trai vàng về cho Shahad và dùng nó làm vật phẩm để xin lỗi những người bị trộm đồ.
Phần thưởng: 41400 điểm kinh nghiệm, 4200 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10300 vàng

Cấp độ 33

Báu vật được bảo lưu 1
NPC: người bán vũ khí Tricia
Cách làm: nói chuyện với quản kho Saesa
Phần thưởng: 1500 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 300 vàng

Báu vật được bảo lưu 2 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 1")
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: thu thập các món đồ bị Ong huyết hung dữ đánh cắp
Phần thưởng: 1500 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 300 vàng

Cấp độ 34

Báu vật được bảo lưu 3 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 2")
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: nói chuyện với Tricia
Phần thưởng: 1500 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 320 vàng

Báu vật được bảo lưu 4 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 3")
NPC: người bán vũ khí Tricia
Bước 1: Giết Ong huyết và kiếm vòi của nó
Bước 2: giết Ong huyết hung dữ, thu thập giọt nước mắt của nó.
Bước 3: Yêu cầu Martel cung cấp Nước từ sa mạc Taklamakan
Phần thưởng: 11000 điểm kinh nghiệm, 100 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2300 vàng

Báu vật được bảo lưu 5 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 4")
NPC: người bán vũ khí Tricia
Cách làm: kiếm Cái hộp thần bí (khu vực Ong huyết hung dữ), dùng Chìa khóa thần bí để kích hoạt Thần binh bảo vệ và tiêu diệt nó
Phần thưởng: 4100 điểm kinh nghiệm, 1 cuộn bùa phép (tăng 20% tỉ lệ đánh trong 2 giờ)

Tập kích của Rồng (làm 3 lần)
NPC: Tu nữ Martel
Cách làm: săn 40 Ong đỏ, 10 Ong thủ lĩnh và 1 Ong khổng lồ.
Phần thưởng: 35000 điểm kinh nghiệm, 3500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn dịch chuyển ngược

Cấp độ 35

Sự trả thù của Saesa 1 (làm 3 lần)
NPC: người quản kho Saesa
Bước 1: Giết Cung thủ Hung Nô và kiếm 20 cây cung
Bước 2: tới nơi ở của Hun (X=5200, Y=2080), nhuộm màu cái cung
Phần thưởng: 11000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 22000 vàng

Cấp độ 36

Sự trả thù của Saesa 2 (cần làm: "Sự trả thù của Saesa 1") (làm 3 lần)
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: giết Thương thủ Hung Nô và kiếm 20 bộ giáp phục.
Phần thưởng: 113000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 23000 vàng

Sự nhờ cậy của Toson (làm 3 lần)
NPC: thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Cách làm: giết Xạ thủ Hung Nô và kiếm 20 rượu mật của nó.
Phần thưởng: 123000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 23000 vàng

Cấp độ 37

Đặt cược sinh mệnh (làm 3 lần)
NPC: Binh lính canh cửa đông Pajeh
Cách làm: giết Tiểu tinh tinh và kiếm 4 móng vuốt
Phần thưởng: 118400 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 23000 vàng

Hung Nô tập kích (làm 3 lần)
NPC: lính canh cửa nam Dohwa
Cách làm: giết 40 Giáo thủ Hung Nô, 20 Giáo thủ Hung Nô thủ lĩnh, 5 Giáo thủ Hung Nô khổng lồ.
Phần thưởng: 71000 điểm kinh nghiệm, 6000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 14000 vàng

Cấp độ 38

Vết thương lòng
NPC: thương gia Karen
Cách làm: giết Tiểu tinh tinh và kiếm 25 xương của Tiểu tinh tinh.
Phần thưởng: 160000 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 30000 vàng

Cấp độ 39

Đánh đuổi Goria lần 1 (cần làm: "Vết thương lòng")
NPC: thương gia Karen
Cách làm: chuyển thư cho thành viên hội bảo tiêu Shahad
Phần thưởng: 2000 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 370 vàng

Đánh đuổi Goria lần 2 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 1")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: giết Thạch giả nhân và kiếm 100 Viên đá của Pneuma
Phần thưởng: 65000 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12400 vàng

Cấp độ 40

Đánh đuổi Goria lần 3 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 2")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: thu thập thông tin từ lính canh phía đông - Jooha - để bố trí chiến dịch đẩy lùi bọn quái vật khổng lồ.
Phần thưởng: 4100 điểm kinh nghiệm, 300 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 750 vàng

Đánh đuổi Goria lần 4 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 3")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: giết Nham thạch giả nhân và kiếm 20 tấm đá mỏng.
Phần thưởng: 70000 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12400 vàng

Đánh đuổi Goria lần 5 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 4")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: kiếm 1 bộ lông của Tinh tinh hung dữ từ Tinh tinh hun dữ
Phần thưởng: 11000 điểm kinh nghiệm, 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2000 vàng

Đánh đuổi Goria lần 6 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 5")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: bắt giữ Cung thủ Hung Nô (ở Asia Minor, sâu trong căn lều)
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (damage tăng 20% trong 2 giờ)
Lưu ý: không thể sử dụng Bùa dịch chuyển hoặc Cổng dịch chuyển khi đang thực hiện nhiệm vụ này.

Đánh đuổi Goria lần 7 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 6")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: giết Cung thủ Hung Nô khổng lồ và lấy Cây thương của Goria.
Phần thưởng: 55000 điểm kinh nghiệm, 4000 vàng, 2 cuộn bùa phép (+400 HP và +400 MP trong 2 giờ)
Lưu ý: * Sau khi từ bỏ nhiệm vụ này, bạn không thể nhận lại nhiệm vụ.
* Chỉ có thể thực hiện 1 quest item 1 lần trong ngày.
* Nhiệm vụ có thời gian.
* Không thể sử dụng bùa dịch chuyển hoặc thần chú triệu tập thành viên trong Hội.
* Chỉ nhận được nhiệm vụ cho nhóm khi sự phân chia điểm kinh nghiệm và tự động phân chia item trong nhóm đã được thiết lập.
* Nhân vật thực hiện nhiệm vụ này chỉ có thể di chuyển đến địa điểm khác với người khác khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
* Trống cái chỉ được trao cho người giữ quyền trưởng nhóm.
* Khi bạn đã hy sinh, nếu Goria bị đánh bại, nhiệm vụ vẫn hoàn thành. 

Nhiệm vụ chung (41-80)

Cấp độ 45

Ngọc thượng hạng của Hầu Vương. (Làm 3 lần)
NPC: BaCa (chủ Tiệm Chế Tác Ngọc)
Lần 1: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Lần 2: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Lần 3: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Phần thưởng: 700.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.

Cấp độ 46

Đánh đuổi Quỷ Sinh Hoa. (Làm 3 lần)
NPC: A Y San (Quản kho ở Hòa Điền)
Cách làm: Giết 750 Quỷ Sinh Hoa
Phần thưởng: 750.000 điểm kinh nghiệm

Cấp độ 48

Mối thù của Đô Luân Nhật.
NPC: Đô Luân Nhật (Lính gác cổng Nam thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết 820 Nhện Trắng hoặc Nhện Vàng
Phần thưởng: 800.000 điểm kinh nghiệm, 11.300 điểm kỹ năng

Cấp độ 49


Tử chiến Hầu Vương Phụ.
NPC: Ba Nhật Đề (Lính gác cổng Tây thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Hầu Vương Phụ hoặc Hầu Vương Mẫu để kiếm 225 “Móng vuốt dã nhân”
Phần thưởng: 1.075.000 điểm kinh nghiệm
Chú ý: Bạn chỉ có thể nhận được nhiệm vụ này vào ban đêm.

Cấp độ 51

Thu thập mảnh băng (Cần làm “Thu thập giáp liệu”)
NPC: Cổ Ni Sa (Thương nhân buôn giáp tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Tuyết Yêu hoặc Tàn Tuyết Yêu để kiếm 235 “Băng tảng của Tuyết Yêu”
Phần thưởng: 1.100.000 điểm kinh nghiệm Hồi Huyết Thủy (lớn) x50 bình

Cấp độ 53

Yêu cầu của Man Y Na. (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Thương nhân buôn dược liệu tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Bạch Diện Thù hoặc Thanh Diện Thù để kiếm 210 “Tơ nhện của Bạch Diện Thù”
Phần thưởng: Mỗi lần 100.000 vàng và 1.200.000 điểm kinh nghiệm.

Cấp độ 59

Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ. (Làm 3 lần)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn ở Hòa Điền)
Lần 1: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Lần 2: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Lần 3: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Phần thưởng: 2.000.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.

Cấp độ 60

Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ.
NPC: Mã Mộc Đề (Thợ đá quý Hòa Điền)
Cách làm: Thu thập 30 mạng nhện.
Quái vật liên quan: Bạch Diện Đại Thù
Phần thưởng: Mở rộng 4 ô trong hòm đồ cá nhân.

 Cấp độ 61Vỏ của Thổ Cẩu(làm 3 lần)
NPC: Bá Nhạc Ngô (tọa độ X: 3502 Y: 1969 ở thành Đôn Hoàng)
Lần 1: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Lần 2: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Lần 3: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Phần thưởng: 2.200.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.

Cấp độ 61

Bộ Tộc Kỳ Quái (làm 3 lần)
NPC: Mạc Hãn - Binh lính (Tọa độ X: 311, Y: 47 Thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Lần 2: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Lần 3: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Phần thưởng: 1.950.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần, 197.500 vàng.

Cấp độ 63

Chiêu mộ anh tài (làm 3 lần)
NPC: Ha La Hồ - (trưởng tiêu cục ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Lần 2: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Lần 3: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Phần thưởng: 2.500.000 điểm kinh nghiệm và 250.000 vàng mỗi lần.
Chú ý: Một số trường hợp không thể nhận quest tiếp lần 2 hoặc lần 3 sau khi kết thúc lần trước. Để làm tiếp được lần 1 bạn hãy mặc 1 trong 3 loại đồ nghề (Thương nhân hoặc Đạo tặc hoặc Bảo Tiêu) sau đó ra ngoài thành.
- Đối với người mặc đồ Thương nhân hoặc Bảo tiêu thì chỉ cần giết 1 Đạo tặc NPC là có thể vào nhận lại nhiệm vụ.
- Đối với người mặc đồ Đạo tặc thì ngược lại, chỉ cần giết 1 Bảo tiêu hoặc Thương nhân hoặc lạc đà của Thương nhân là có thể nhận nhiệm vụ

Cấp độ 64

Thư của Bách Lý Cách
NPC: Bạch Lý Cách  binh lính (lính canh ở cổng Nam Đôn Hoàng)
Cách làm: Đưa Thư của Bạch Lý Cách đến I Sa Khắc  Thương nhân Ba Tư (Trường An) rồi tiếp tục đưa thư đến Sa Lí Cáp - người buôn ngựa ở Hòa Điền… sau đó chạy về Đôn Hoàng đưa lại cho Bạch Lý Cách.
Phần thưởng: 1.450.000 điểm kinh nghiệm, 140.000 vàng và 9.000 kỹ năng exp
Chú ý: Bạch Lý Cách chỉ giao nhiệm vụ cho 5 người trong 1 ngày. Vì vậy bạn phải hoành thành trước thời hạn, nếu không bạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp độ 65

Diệt trừ thổ Quỷ (làm 3 lần, phải làm nhiệm vụ “Chiêu Mộ anh tài”)
NPC: Hợp Đôn - Binh lính (lính canh cổng Đông Đôn Hoàng)
Lần 1: Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Lần 2:Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Lần 3: Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Phần thưởng: 3.000.000 điểm kinh nghiệm và 275.000 vàng mỗi lần.

Cấp độ 65

Sự thách đố của Mã Mộc Đề (làm 7 lần, cần làm nhiệm vụ “Thu thập mảnh băng”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 2: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 3: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 4: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 5: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 6: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 7: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Phần thưởng: 425.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 vàng mỗi lần, 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cấp độ 67

Vua đào đất (làm 5 lần)
NPC: Hỗn Vô Tà
Lần 1: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 3: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 3: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 4: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 5: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Phần thưởng: 3.500.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần

Cấp độ 68

Lần thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ) (Cần làm “Sự thách đố của Mã Mộc Đề” và "Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ")
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Nhãn Yêu hoặc Nhãn Quỷ để kiếm 300 “mắt của yêu quái”
Phần thưởng: 3.400.000 điểm kinh nghiệm, 90.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.

Cấp độ 68

Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề) (Cần làm “Sự thách đố của Mã Mộc Đề”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Nhãn Yêu hoặc Nhãn Quỷ để kiếm 300 “mắt của yêu quái”
Phần thưởng: 925.000 điểm kinh nghiệm, 90.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.

Cấp độ 69


Yêu nữ mê hoặc
NPC: Đại Sư Pháp Không ( X: 2526 Y: 2264)
Cách làm: Giết Hồn Ma La Sát hoặc La Sát Mặt Quỷ để tìm bình giải độc của “La Sát”
Chú ý: Sau khi lấy được chai giải độc của La Sát thì phải quay lại gặp lão sư giao Quest trong vòng 15 phút. Không được dùng cuộn dịch chuyển. Khi ra khỏi cửa hàng có thể dùng ngựa để về làng. Nhớ phải mua ngựa tốt để chạy cho nhanh.
Phần thưởng: 3.750.000 điểm kinh nghiệm và 50 bùa dịch chuyển hảo hạng 

Cấp độ 70

Tham vọng của Bá Đô (làm 3 lần)
NPC: Bá Đô (Quản kho)
Lần 1: Giết Kim Ngân Dạ Xoa hoặc Kim Cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”
Lần 2: Giết Kim Ngân Dạ Xoa hoặc Kim Cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”.
Lần 3: Giết Kim ngân Dạ Xoa hoặc Kim cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”.
Phần thưởng: 4.250.000 điểm kinh nghiệm và 375.000 vàng mỗi lần.

Thu hồi kinh phật (Cần làm “Đánh đuổi ma bia”)
NPC: Đại Sư Huyền Trang ( X:3592 Y:2236)
Cách làm: Tìm 4 quyển kinh phật
1 Quyển từ con La Sát
1 Quyển từ con Dạ Xoa
1 Quyển từ con Chuột chũi
1 Quyển từ con Tráng Thổ Quỷ
Phần thưởng: 4.750.000 điểm kinh nghiệm, 24.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 425.000 vàng

Cấp độ 71

Lần thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ) (Cần làm “Lần thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)”)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Lính Niya hoặc Gác binh Niya để thu thập 200 “dây chuyền của Lính Niya”
Phần thưởng: 4.000.000 điểm kinh nghiệm, 96.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.*

Cấp độ 71

Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề) (Cần làm “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Lính Niya hoặc Gác binh Niya để thu thập 200 “Cây thương của Lính Niya”
Phần thưởng: 900.000 điểm kinh nghiệm, 96.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.*

Cấp độ 74

Diệt trừ cung thủ Niya (Làm 3 lần)
NPC: Ô Luân - Binh lính (Tọa độ X:81, Y:41 Lính canh cổng phía Tây Hòa Điền)
Lần 1: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lần 2: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lần 3: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lưu ý: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các bạn sẽ nhận được thêm "Mảnh vỡ của chiếc cung xương". Khi trả quest, những item này sẽ được quy đổi ra gold, càng nhiều item thì càng đổi được nhiều gold.
Phần thưởng: 3.700.000 điểm kinh nghiệm, 250.000 vàng.

Cấp độ 77

Di tích văn minh Niya (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Tiệm Thuôc thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Lần 2: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Lần 3: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Phần thưởng: 4.275.000 điểm kinh nghiệm, 350.000 vàng.

Cấp độ 79

Chiếc móng ngựa thất lạc (Làm 3 lần)
NPC: Sa Lý Cáp (Chuồng ngựa thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Lần 2: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Lần 3: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Phần thưởng: 4.775.000 điểm kinh nghiệm, 375.000 vàng. 

Nhiệm vụ Lạc Khắc Sơn (70-90)

 1: Người bán vé thuyền bay Ajati

2. Sa Bồ Lỗ - Nô lệ
3. Bộ Khắc La - Trưởng Thôn
4. A Na Sa - Người dân trong thôn
5. Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
6. Người bán vé thuyền bay Sayun
7. Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
8. Sa Lý Hãn - Người dân trong thôn
9. Isan - Người dân trong thôn
10. Osaman - Thương gia buôn hàng đặc biệt

Cấp độ 70 

Túi đồ bị cướp
NPC: Bộ Khắc La - Trưởng Thôn
Cách làm: Giết Linh Vũ Binh và Mạng Vũ Binh thu thập 100 chiêc túi đựng thức ăn bị cướp và 100 chiếc túi sinh hoạt hàng ngày. Nhiệm vụ được thực hiện 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2300000, điểm Kỹ Năng: 50000 và Gold: 240000

Cấp độ 72 

Tiêu diệt Hắc Ưng
NPC: Sa Lý Hãn - Người dân trong thôn
Cách làm: Giết Hạ 1500 con Hắc Ưng. Nhiệm vụ được lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 3060000 điểm kinh nghiệm, 311000 Gold

Cấp độ 73

Sự phục thù của người Thổ Trước
NPC: Bộ Khắc La - Trưởng Thôn
Cần làm: Túi đồ bị cướp
Cách làm: Giết hạ 1600 tên vệ sĩ Mạng Vũ Binh
Phần thưởng: 3375000 điểm KN, 80000 điểm KN kỹ năng, Rượu hoa quả của Peter Mask (Tăng 20% độ chính xác có hiệu quả trong vòng 1 tiếng)

Cấp độ 75

Chất liệu làm sừng dê
NPC : Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Đánh Sơn Dương Tà Ác Thu thập 600 chiếc sừng Sơn Dương. Lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 3700000 điểm KN, 355000 vàng

 Cấp độ 78

Y phục chất liệu tốt
NPC: A Na Sa - Người dân trong thôn
Cách làm: Giết Quỷ Tượng Đá Thu thập 200 con Bạch Mao, Thu thập 200 con hắc mao. Lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 4874000 điểm KN, 450000 vàng

Cấp độ 80

Sự nhờ vả thứ nhất
NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Cách làm: Giết Quỷ tượng đá hộ vệ, Thu thập 200 châu báu (Viên đá quý) của Kation
Phần thưởng: Điểm KN: 5170000, 457000 gold, Điểm KN kỹ năng: 100000

Sự nhờ vả thứ hai
NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Cần làm: Sự nhờ vả thứ nhất, khi làm nhiệm vụ này bạn phải vào pt 8 chia điểm chia đồ
Cách làm: Đi giết thủ lĩnh Quỷ tượng đá hộ vệ, tạo ra 100 đồ châu báu (Viên ngọc chứa linh hồn)
Phần thưởng: Điểm KN kỹ năng 20000, 1 cái: Certificate of Advanced Armor Gender Transfer, 10 cuộn giấy berserker 100%

Cấp độ 82

Âm mưu của tình yêu tội lỗi
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Sự nhờ vả thứ hai
Cách làm: Giết Antinock thu thập 200 cái móc của Antinock
Phần thưởng: Điểm KN: 5485000, 467000 vàng, Điểm KN kỹ năng 100000

Sự nhờ vả của Asachi
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Âm mưa của tình yêu tội lỗi
Cách làm: Chuyển thư của Ajati cho Sayun
Phần thưởng: Điểm KN: 132000, được thêm 5 cái búa sửa đồ

Bắt kẻ chậm chạp
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Sự nhờ vả của Asachi… Thời gian thực hiện nhiệm vụ 50 phút
Cách làm: Nhận mồi để đi nhử con Antinock, nhử nó về chỗ NPC này sẽ hoàn thành nhiệm vụ
Phần thưởng: Điểm KN: 290000, được thêm 3 cuộn giấy có tên: Kết quả của sự chịu đựng (Tăng tốc độ di chuyển 75%, thời gian hiệu lực là 3 giờ)

Cấp độ 83

Giết Antelope
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Bắt 1800 con Antelope - Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 5100000, Vàng: 425000

Cấp độ 85

Kế hoạch bỏ trốn 1
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Giết 600 con Quỷ Tượng Đá Động - Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần Thưởng: Điểm KN: 1800000, Vàng: 145000

Kế hoạch bỏ trốn 2
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 1
Cách làm: Chuyển bản kế hoạc bỏ trốn cho NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ và NPC: Sa Bồ Lỗ - Nô Lệ
Phần thưởng: Điểm KN: 120000

Kế hoạch bỏ trốn 3
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 2
Cách làm: Đưa chìa khóa của Shipur cho NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Phần thưởng: Điểm KN: 36000

Kế hoạch bỏ trốn 4
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ / Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 3
Cách làm: Giết 10 tên lính canh nô lệ (không hiểu nó ở đâu)
Phần thưởng: Thần chú hồi sinh cấp tập (5 cuốn)

Cấp độ 87

Sự trả thù
NPC: Sa Lý Hãn - Người dân trong thôn
Cần làm: Tiêu diệt Hắc Ưng (ít nhất 1 lần)
Cách làm: Giết 1800 con quái vật Quỷ Tượng Đá Chiến - Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 5700000, Vàng: 445000

Cấp độ 89

Ánh sáng 1
NPC: Isan - Người dân trong thôn
Cách làm: Đưa thư của Isan đến cho Bộ Khắc La - Trưởng thôn (Thư về vấn đề con trai của Isan)
Phần thưởng: Không có (Theo file dịch thuật - theo 1 số trang web sẽ được: 61000 điểm KN)

Ánh sáng 2

NPC: Bộ Khắc La - Trưởng thôn
Cần làm: Ánh sáng 1
Cách làm: Chọn 1 trong 2 cách làm sau:
- Giết Lạc Khắc Quái (Rocky) Thu thập 200 bộ lông của thủ lĩnh Rocky
- Chờ đợi 2 tháng (Thời gian trong game) sau đó đến gặp lại NPC bạn sẽ được chỉ dẫn các bước tiếp theo để làm nhiệm vụ ánh sang 3 (Không phải đi săn Rocky)
Phần thưởng:
- Lựa chọn 1: Điểm KN: 4400000, Điểm KN kỹ năng: 67000, Thuốc thu hồi kỹ thuật 3 chiếc
- Lựa chọn 2: Không được gì

Ánh sáng 3
NPC: Bộ Khắc La - Trưởng thôn và A Lực Mộc - Trưởng tiêu cục ở Hoa Điền
Cần làm: Ánh sáng 2
Cách làm: Nói chuyện với Bộ Khắc La rồi về Hoa Điền gặp A Lực Mộc hỏi về tin tức Rahit (Con trai của Isan)
Phần thưởng: Điểm KN: 253000

Ánh sáng 4
NPC: A Lực Mộc - Trưởng tiêu cục ở Hoa Điền
Cần làm: Ánh sáng 3
Cách làm: Quay lại nói chuyện với Bộ Khắc La - trưởng thôn về tin tức Rahit (Con trai của Isan)
Phần thưởng: Không có (Theo file dịch thuật - theo 1 số trang web sẽ được: 111000 điểm KN)

Ánh sáng 5

NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Ánh sáng 4
Cách làm: Đi săn Rocky Giant (Chim 90 xuất hiện ở các đỉnh) thu thập đủ 7 loại cỏ cầu vồng
- Dải cầu vồng (Đỏ)
- Dải cầu vồng (Cam)
- Dải cầu vồng (Vàng)
- Dải cầu vồng (Xanh lá cây)
- Dải cầu vồng (Xanh sẫm)
- Dải cầu vồng (Màu chàm)
- Dải cầu vồng (Màu tía)
Chú ý: Vì lỗi dịch thuật của VDC nên các bạn khi săn Rocky Giant các loại cỏ cầu vồng có rơi nhưng tên của nó chỉ là “Dải cầu vồng” chứ không như tên mà tôi đưa lên và sẽ rất khó phân biệt
Phần thưởng: Điểm KN: 2200000, Điểm KN kỹ năng: 320000

Ánh sáng 6 (BOSS WAR)

NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Ánh sáng 5
Cách làm: Gọi Sa Tăng và bạn phải đánh bại nó
Lưu ý:
- Bạn phải ở trong pt 8 chia điểm chia đồ
- Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
- Chỉ có trưởng nhóm mới gọi được Sa Tăng
- Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Sa Tăng bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành
- Không thể sử dụng bùa dịch chuyển nếu Sa Tăng đã được gọi
Phần thưởng: ???????

Ánh sáng 7

NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ và Isan - Người dân trong thôn
Cần làm: Ánh sáng 6
Cách làm: Gặp Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ nhận “Chiếc vòng đeo cổ trắng” rồi chuyển về cho Isan - Người dân trong thôn
Phần thưởng: Điểm KN: 940000 , điểm KN kỹ năng: 12000, Bàn tay mẫu tình (tăng HP 20%, MP 20%, thời gian hiệu lực 3 tiếng)

 Cấp độ 81 

Mẫu Giáp Nặng 1
NPC: Trương Phu Nhân - Buôn Giáp
Quái vật liên quan: Bát Cực Long Võ Sĩ
Cách làm: Thu thập 80 chiếc áo giáp võ sĩ bát cực.
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1070000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 90000Cấp độ 81

Lính đánh thuê 1
NPC: Tôn Huyền đại tướng quân
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Linh Khí
Cách làm: Bắn 300 bia đá linh khí (Tỷ Thạch Linh Khí).
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 800000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 70000

Cấp độ 82

Mẫu giáp nặng 2
Nhiệm vụ cần làm: Mẫu giáp nặng 1
NPC: Trương Phu Nhân - Buôn Giáp
Quái vật liên quan: Thái Cực Long Võ Sĩ
Cách làm: Thu thập 100 chiếc áo giáp võ sĩ thái cực.
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1850000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold : 150000

Cấp độ 83

Mẫu giáp nặng 3
Nhiệm vụ cần làm: Mẫu giáp nặng 2
NPC: Trương Phu Nhân - Buôn Giáp
Quái vật liên quan: Hoàng Cung Long Võ Sĩ
Cách làm: Thu thập 125 chiếc áo giáp võ sĩ hoàng cung.
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1400000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 120000

Lính đánh thuê 2
Nhiệm vụ cần làm: Lính đánh thuê 1
NPC: Tôn Huyền đại tướng quân
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Đĩnh Hòa
Cách làm: Bắn 400 con bia đá thanh lọc (Tỷ Thạch Đĩnh Hòa).
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1130000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 95000

Cấp độ 84

Lính đánh thuê 3
Nhiệm vụ cần làm: Lính đánh thuê 2
NPC: Tôn Huyền đại tướng quân
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Quỷ Huyết
Cách làm: Bắn 500 con bia đá hồi máu (Tỷ Thạch Quỷ Huyết).
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1500000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 120000

Tìm Kiếm Bạn
NPC: Chu Linh - Ca nữ
Quái vật liên quan:
Cách làm: Nói chuyện với nhà thám hiểm Phổ Lạc La (cạnh tiệm đồ buôn).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 10500, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Lần theo dấu vết
Nhiệm vụ cần làm: Tìm kiếm bạn
NPC: Phổ Lạc La, nhà thám hiểm
Quái vật liên quan: Phi Thiên Hoạt Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 50 cung tên của hoạt thổ phi thiên binh.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1500000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 85

Tin tức
Nhiệm vụ cần làm: Lần theo dấu vết
NPC: Phổ Lạc La, nhà thám hiểm
Quái vật liên quan:
Cách làm: Chuyển tin tức đến Chu Linh - Ca nữ.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 10800, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Trả thù cho bạn
Nhiệm vụ cần làm: Tin tức
NPC: Chu Linh - Ca nữ
Quái vật liên quan: Phá Thiên hoạt thổ bình
Cách làm: Bắn 500 con hoạt thổ phá thiên binh.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1570000, điểm Kỹ Năng: 50000 và Gold: 240000

Mối bận tâm của Hoa Trọng Sinh 1
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Hoa Trọng Sinh - Trưởng thương hội
Quái vật liên quan:
Cách làm: Đến nói chuyện với Miêu Tố Linh - Thấy Mo (Miêu Tố Linh ở am thầy mo thành Trường An).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 21000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Mối bận tâm của Hoa Trọng Sinh 2
Nhiệm vụ cần làm: Mối bận tâm của Hoa Trọng Sinh 1
NPC: Hoa Trọng Sinh - Trưởng thương hội
Quái vật liên quan:
Cách làm: Vào tầng thứ nhất trong Tần Lăng để bắt tên trộm của hội Thương nhân (Bạn không thể sử dụng được dịch chuyển ngược hoặc cổng dịch chuyển trong suốt quá trình làm nhiệm vụ).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 250000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0 và được 1 cái Búa sửa chữa của Hoa Trọng Sinh

Cấp độ 86

Thuốc mê 1

Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Huyền Vũ Ám Đĩnh Quỷ
Cách làm: Thu thập 100 “Hắc Tán”
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1235000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 98000

Cấp độ 86

Yên Ngựa
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Lính canh Lý Lang ( Cửa Đông)
Quái vật liên quan:
Diệt Thiên Hoạt Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 30 chiếc cung tên của Diệt Thiên Hoạt Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.900.000, điểm Kỹ Năng: 30.000 và Gold: 150.000

Cấp độ 87

Thuốc mê 2
Nhiệm vụ cần làm: Thuốc mê 1
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Lý Thạch Đĩnh Quỷ
Cách làm: Thu thập 125 bột thủy nga
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.600.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 124.000

Cấp độ 88

Thuốc mê 3
Nhiệm vụ cần làm: Thuốc mê 2
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Hoa Cương Ám Đĩnh Quỷ
Cách làm: Thu thập 150 gói Bạch Mê Tán
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.000.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0, 10 cuộn giấy giải dị trạng

Cây Thương 1
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Quái vật liên quan: Hộ Úy Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 60 chiếc thương của Hộ Úy Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.010.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 80.000

Cấp độ 89 

Cây Thương 2

Nhiệm vụ cần làm: Cây Thương 1
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Quái vật liên quan: Thuỷ Hộ Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 40 chiếc thương của Thuỷ Hộ Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.350.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 100.000

Cấp độ 90

Cây Thương 3
Nhiệm vụ cần làm: Cây Thương 2
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Quái vật liên quan: Tinh Nhuệ Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 25 chiếc thương của Tinh Nhuệ Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.830.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 130.000

Bí kíp võ công 1
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An và Ha La Hô - Trưởng Tiêu Cục Đôn Hoàng
Quái vật liên quan:
Cách làm: Chuyển viên đá của Quách Uy cho Ha La Hô
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 310.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Bí kíp võ công 2
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 1
NPC: Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An
Quái vật liên quan: Tinh Nhuệ Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 1 phiến đá trắng , 1 phiến đá đen , 1 phiến đá xanh, 1 phiến đá đỏ
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.400.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 102.000

Bí kíp võ công 3
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 2
NPC: Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An
Quái vật liên quan:
Cách làm: Chuyển viên đá mất chữ cho Thầy Mo Tố Linh
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 28.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Bí kíp võ công 4
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 3
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Huyền Lang Tướng Quân, Phi Quỳnh Tướng Quân, Lưu Hào Tướng Quân, Hộ Phi Tướng Quân
Cách làm: Thu thập phiến đá nguyên vẹn
Lưu ý: + Vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang làm / đã làm nhiệm vụ này mới được dịch chuyển
+ Chỉ trưởng nhóm mới sử dụng được Đầu giả của Huyền Lang
+ Ngay cả khi bạn đã chết, sau khi giết chết Huyền Lang Tướng Quân, Phi Quỳnh Tướng Quân, Lưu Hào Tướng Quân, Hộ Phi Tướng Quân nhiệm vụ vẫn được hoàn tất.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.600.000, điểm Kỹ Năng: 24.000 và Gold: 0

Bí kíp võ công 5
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 4
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan:
Cách làm: Phân phát đá tinh khiết cho Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 28.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0 Và một cuộn chuyển đổi giới tính giáp cao cấp

Cấp độ 90

Liệu pháp cuối cùng 1
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Thầy Thuốc - Dương Ích Chi
Quái vật liên quan: Phi Trùng
Cách làm: Thu thập 100 chiếc chân của Phi Trùng
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.400.000, điểm Kỹ Năng: 10.000 và Gold: 102.000

 Cấp độ 91

Liệu pháp cuối cùng 2
Nhiệm vụ cần làm: Liệu pháp cuối cùng 1
NPC: Thầy Thuốc - Dương Ích Chi
Quái vật liên quan: Giảo Trùng
Cách làm: Thu thập 125 chiếc cánh của Giảo Trùng
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.800.000, điểm Kỹ Năng: 12.500 và Gold: 130.000

Cấp độ 91

Yêu cầu của Ishak 1
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Y Sa Khắc - Thương gia Ba Tư
Quái vật liên quan: Minh Xà
Cách làm: Thu thập 25 chiếc vẩy của Minh Xà
Số lần lặp lại NV: 7 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.800.000, điểm Kỹ Năng: 12.500 và Gold: 130.000

Cấp độ 92

Liệu pháp cuối cùng 3
Nhiệm vụ cần làm: Liệu pháp cuối cùng 2
NPC: Thầy Thuốc - Dương Ích Chi
Quái vật liên quan: Xà Trùng
Cách làm: Thu thập 150 chiếc vỏ của Xà Trùng
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.200.000, điểm Kỹ Năng: 60.000 và Gold: 170.000

Cấp độ 93

Yêu cầu của Ishak 2
Nhiệm vụ cần làm: Yêu cầu của Ishak 1
NPC: Y Sa Khắc - Thương gia Ba Tư
Quái vật liên quan: Khắc Xà
Cách làm: Thu thập 20 chiếc vẩy cứng của Khắc Xà
Số lần lặp lại NV: 7 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.000.000, điểm Kỹ Năng: 40.000 và Gold: 130.000

Cấp độ 94

Lương tâm người con trai
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Thôi Bình - Lính canh Hoàng Cung
Quái vật liên quan: Hàn Linh Xà Thú
Cách làm: Thu thập 75 Tinh túy Hàn Băng
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.200.000, điểm Kỹ Năng: 35.000 và Gold: 190.000

Cấp độ 94

Vật liệu vàng bạc 1
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Trân Trân - Tiệm tạp hóa
Quái vật liên quan: Độc Vũ Xà Lân
Cách làm: Thu thập 50 nọc độc của Độc Vũ Xà Lân
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.000.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 66.000

Cấp độ 94

Vật liệu vàng bạc 2
Nhiệm vụ cần làm: Vật liệu vàng bạc 1
NPC: Trân Trân - Tiệm tạp hóa
Quái vật liên quan: Độc Vũ Xà Lân
Cách làm: Tinh chế độc của Độc Vũ Xà Lân
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 94

Vật liệu vàng bạc 3
Nhiệm vụ cần làm: Vật liệu vàng bạc 2
NPC: Trân Trân - Tiệm tạp hóa
Quái vật liên quan: Độc Vũ Xà Lân
Cách làm: Thu thập 10 phi linh (nhận “cuốc chim” của Trân Trân và đi đến khu vực của Độc Vũ Xà Lân, đến hang động lớn có cột lớn ở giữa hang, trên cột có rất nhiều ngọc lớn, đứng sát vào cột và sử dụng cuốc chim để thu thập ngọc).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 400.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 95

Ước muốn của Xà Lân
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Trân Trân - Chủ tiệm tạp hóa
Quái vật liên quan: Xà Lân Khí, Thiền Xà Lân, Xà Lân Luật, Lão Xà Lân
Cách làm: Thu thập vỏ bầu khô đựng máu
Lưu ý:
+ Phải vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang hoặc đã làm nhiệm vụ này mới dịch chuyển được.
+ Chỉ trưởng nhóm mới sử dụng được Đá Nổ
+ Ngay cả khi bạn đã chết, nếu 4 Xà Lân Khí, Thiền Xà Lân, Xà Lân Luật, Lão Xà Lân chết, nhiệm vụ vẫn hoàn thành.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.000.000, điểm Kỹ Năng: 50.000 và Gold: 0 và được Cuộn giấy hồi sinh của JinJin

Cấp độ 95 

Tôn kính người trên
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Trưởng lão Hoàng Lão Đầu (trưởng thôn giàu có)
Quái vật liên quan: Hỏa Xà
Cách làm: Thu thập 60 chiếc vảy của Hỏa Xà
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.600.000, điểm Kỹ Năng: 20.000 và Gold: 107.000

 Cấp độ 96

Phong Linh Xà Thú
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Hòa thượng Định Tuệ - chùa Từ Ân
Quái vật liên quan: Phong Linh Xà Thú
Cách làm: Thu thập 100 vảy của Phong Linh Xà Thú
Số lần lặp lại NV: 7 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.070.000, điểm Kỹ Năng: 25.000 và Gold: 140.000

Cấp độ 97

Hiềm khích của Lục Châu
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Lục Chu - Kỹ nữ
Quái vật liên quan: Mỹ Hoa Xà Nhân
Cách làm: Săn 300 con Mỹ Hoa Xà Nhân
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.300.000, điểm Kỹ Năng: 15.000 và Gold: 82.000

Cấp độ 98

Yêu cầu giúp đỡ của Tôn Huyền
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan:
Cách làm: Nói chuyện với Kushyan ( Gần tượng phật cổng Đông)
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 96

Thu thập xúc tu
Nhiệm vụ cần làm: Yêu cầu giúp đỡ của Tôn Huyền
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan: Xà Lân Hộ Thú hoặc Xà Lân Liệm Thú
Cách làm: Thu thập 100 xúc tu nhọn
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.200.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Dàn trận chống Xà Lân
Nhiệm vụ cần làm: Thu thập xúc tu
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan: Xà Lân Hộ Thú , Xà Lân Liệm Thú , Xà Lân Thiên Thú
Cách làm: Săn 100 Xà Lân Hộ Thú; 200 Xà Lân Liệm Thú; 300 Xà Lân Thiên Thú
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.530.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Loại trừ hiểm nguy
Nhiệm vụ cần làm: Dàn trận chống Xà Lân
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan: Chuyên Húc Huyền Vũ; Chu Tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; Tiểu Hạo Bạch Hổ
Cách làm: săn Chuyên Húc Huyền Vũ; Chu Tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; Tiểu Hạo Bạch Hổ.
Lưu ý:
+ Phải vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang hoặc đã làm nhiệm vụ này mới dịch chuyển được.
+ Chỉ trưởng nhóm mới nói chuyện được với Tướng Quân Tôn Huyền để dịch chuyển.
+ Ngay cả khi bạn đã chết, nếu đánh bại: Chuyên Húc Huyền Vũ; Chu Tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; Tiểu Hạo Bạch Hổ thì nhiệm vụ vẫn hoàn thành.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.200.000, điểm Kỹ Năng: 80.000 và Gold: 0 và 5 Luyện kim dược vũ khí

Cấp độ 98

Yêu cầu của Tiểu Thất
Nhiệm vụ cần làm:
NPC: Tiểu Thất - Ăn mày
Quái vật liên quan:
Cách làm: Phân phát lọ hồ lô tiểu thất cho thầy thuốc Dương Ích Chí
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Liều thuốc độc

Nhiệm vụ cần làm: Yêu cầu của Tiểu Thất
NPC: Dương Ích Chi - Chủ tiệm thuốc
Quái vật liên quan:
Cách làm: Nói chuyện với Nguyệt Ảnh
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Máu tụ
Nhiệm vụ cần làm: Liều thuốc độc
NPC: Hộp Nguyệt Ảnh( X = 6612; Y = 1070)
Quái vật liên quan:
Cách làm: Phân phát bình đựng máu cho Dương Ích chí
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Bắt giữ Xà Lân
Nhiệm vụ cần làm: Máu tụ
NPC: Dương Ích Chi – chủ tiệm thuốc
Quái vật liên quan: Xà Lân Liệm Thú
Cách làm: Bắt giữ Xà Lân Liệm Thú
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 930.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Liệu pháp thiếu hụt
Nhiệm vụ cần làm: Bắt giữ Xà Lân
NPC: Dương Ích Chi - chủ tiệm thuốc
Quái vật liên quan:
Cách làm: Chuyển thuốc hồi phục tức thì cho Tiểu Thất - ăn mày
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 1
Nhiệm vụ cần làm: Liệu pháp thiếu hụt
NPC: Tiểu Thất - ăn mày
Quái vật liên quan:
Cách làm: Nói chuyện với các kỹ nữ: Tiểu Ngọc, A Trân, Chu Linh, Lục Châu, Liễu Mi, Hương Ngọc
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 2
Nhiệm vụ cần làm: Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 1
NPC: Tiểu Thất - ăn mày
Quái vật liên quan:
Cách làm: Hội thoại với Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Nước mắt Xà Linh thú
Nhiệm vụ cần làm: Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 2
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: Bách Hoa Linh Xà Thú
Cách làm: Thu thập 20 giọt nước mắt của Bách Hoa Linh Xà Thú
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 440.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 98

Chuyển Giọt lệ của Bách Hoa Linh Xà Thú
Nhiệm vụ cần làm: Nước mắt Xà Linh thú
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan:
Cách làm: Phân phát nước mắt của tử linh thú cho Hộp Nguyệt Ảnh
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 99

Truy tìm Bạch Xà

Nhiệm vụ cần làm: Chuyển Giọt lệ của Bách Hoa Linh Xà Thú
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan:
Cách làm: Di chuyển đến "Liệm Hỏa Linh" (Tầng 5 của Lăng Mộ). Sau khi đến tầng 5 quay về nói chuyện với Lỹ Bách Dũng
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 99

Đến Hoa Điền
Nhiệm vụ cần làm: Truy tìm Bạch Xà
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan:
Cách làm: Đưa thư của Lý Bách Dũng cho Mã Mộc Đế (Thợ đá quý Hòa Điền)
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 660.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 99

Giọt lệ của Linh Xà
Nhiệm vụ cần làm: Đến Hoa Điền
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: Xà Lân Thiên Thú
Cách làm: Thu thập 100 giọt nước mắt của Linh Xà thú
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 450.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 99

Đến Liệm Hỏa Linh 1
Nhiệm vụ cần làm: Giọt lệ của Linh Xà
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan:
Cách làm: Giao thư của Bách Dũng cho Thần Vũ (Thần Vũ Liệm Hỏa Khách)
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 99

Đến Liệm Hỏa Linh 2
Nhiệm vụ cần làm: Đến Liệm Hỏa Linh 1
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan:
Cách làm: Di chuyển đến lỗi thoát lên tầng 4 cùng Thần Vũ
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 99

Sự thật 1
Nhiệm vụ cần làm: Đến Liệm Hỏa Linh 2
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan:
Cách làm: Nói chuyện với Lý Bách Dũng
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 99

Sự thật 2
Nhiệm vụ cần làm: Sự thật 1
NPC: Hộp Nguyệt Ảnh
Quái vật liên quan:
Cách làm: Di chuyển tới Liệm Hỏa Linh cùng Nguyệt Ảnh
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 100

Máu Bạch Xà
Nhiệm vụ cần làm: Sự thật 2
NPC: Hộp Nguyệt Ảnh
Quái vật liên quan: Thần Vũ Hỏa Liệm Khách, Tiếu Tiếu Hắc Xà; Bạch Linh Xà
Cách làm: Thu thập máu Bạch Linh Xà
+ Phải vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang hoặc đã làm nhiệm vụ này mới dịch chuyển được.
+ Chỉ trưởng nhóm mới nói chuyện được với Hộp Nguyệt Ảnh để dịch chuyển.
+ Ngay cả khi bạn đã chết, nếu đánh bại Thần Vũ Hỏa Liệm Khách, Tiếu Tiếu Hắc Xà; Bạch Linh Xà, nhiệm vụ vẫn hoàn thành.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.740.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0 và một nhẫn 98

Cấp độ 100

Tán độc
Nhiệm vụ cần làm: Máu của bạch Xà
NPC: Hộp Nguyệt Ảnh
Quái vật liên quan:
Cách làm: Chuyển máu của Bạch Linh Xà cho Tiểu Thất - ăn mày
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 865.000, điểm Kỹ Năng: 10.000 và Gold: 0

 1. Bác sỹ Renenutet
 2. Công cụ chữa trị vết thương:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 chiếc răng nanh Blood Hyena

-          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Renenutet

-          Quái vật liên quan:      Blood Hyena

 1. Đơn thuốc 1:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Thầy thuốc của LM bảo tiêu

-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Renenutet và Titi

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Công cụ nghi lễ:

-          Nhiệm vụ:                   thu thập 50 vật trang trí kỳ lạ từ quái vật

-          Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Renenutet

-          Quái vật liên quan:      Sand Raider

 1. Vị linh mục bị mất tích 2:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Renenutet và Maneto

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Tin tức đau lòng 2:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Renenutet và Maneto

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Sự thật về những tin đồn lạ 1:

-          Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Khepri và 50 mẫu từ Desert Bug

-          Phần thưởng:              EXP 19814361/ SP 2300/ 4768 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Renenutet

-          Quái vật liên quan:      Dark Khepri /  Desert Bug

 1. Sự thật về những tin đồn lạ 2:

-          Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Sandman, 50 mẫu từ Blood Sandman và 50 mẫu từ Blood Hyena

-          Phần thưởng:              EXP 63063169/ SP 3500/ 7284 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Renenutet

-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman /  Blood Sandman / Blood Hyena

 1. Sự thật về những tin đồn lạ 3:

-          Nhiệm vụ:thu thập 50 mẫu từ Ure’uth, 50 mẫu từ Mehen và 50 mẫu từ Aker

-          Phần thưởng:              EXP 64955062/ SP 3600/ 7350 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Renenutet

-          Quái vật liên quan:      Ure’uth /  Mehen / Aker

 1. Deranged Mentuhotep:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập

-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 2406 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Renenutet và Senmute

Quái vật liên quan:      không có

 1. Thầy thuốc Titi:
 2. Đơn thuốc 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc vẩy Ure’uth

-          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi

-          Quái vật liên quan:      Ure’uth

 1. Bông hoa chờ đợi:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 hoa loa kèn nước

-          Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 4681 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi

-          Quái vật liên quan:      Sand Raider

 1. Thảo dược bí mật:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nọc độc màu đỏ của Sand Sting

-          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi

-          Quái vật liên quan:      Sand Sting

 1. Đơn thuốc 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Bác sỹ

-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi và Renenutet

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Ký ức về tình yêu với người chồng 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 mảnh giấy bẩn

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi

-          Quái vật liên quan:      Cruel Raider

 1. Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi và Maneto

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Thuốc cho đàn ngựa 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 chất lỏng cơ thể của Hyena

-          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 48556 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi

Quái vật liên quan:      Blood Hyena

 1. Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi và Maneto

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Vận chuyển dược liệu cho thương nhân buôn vũ khí:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Hemake

-          Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi và Hemaka

Quái vật liên quan:      không có

 1.  Vận chuyển dược liệu cho chủ hàng tạp hóa:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Melit

-          Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi và Melit

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Ký ức về tình yêu với người chồng 3:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của Weneg

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi

-          Quái vật liên quan:      Weneg

 1. Phản hồi của Titi 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 cát mịn

-          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi

-          Quái vật liên quan:      Sylakenth

 1. Thuốc cho đàn ngựa 3:

-          Nhiệm vụ: chuyển phương pháp khắc phục bệnh truyền nhiễm cho Nefret

-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi và Nefret

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản hồi của Titi 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Titi tới người quản kho

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Titi và Khamererne

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Turian - lính Ai Cập:
 2. Trở thành một vị thần 1:

-          Nhiệm vụ:                   săn 300 Unegs

-          Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Turian

-          Quái vật liên quan:      Uneg

 1. Trở thành một vị thần 2:

-          Nhiệm vụ:                   săn 300 Sand Raider

-          Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Turian

-          Quái vật liên quan:      Sand Raider

 1. Tập luyện khởi động cùng Tathen:

-          Nhiệm vụ:                   săn 300 Tathens

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Turian

-          Quái vật liên quan:      Tathen

 1. Tập luyện khởi động cùng Weneg:

-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Wenegs

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Turian

-          Quái vật liên quan:      Weneg

 1. Tập luyện khởi động cùng Cruel Raider:

-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Cruel Raiders

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Turian

-          Quái vật liên quan:      Cruel Raider

 1. Tập luyện khởi động cùng Tenen:

-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Tenens

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Turian

-          Quái vật liên quan:      Tenen

 1. Tập luyện khởi động cùng Wind Spider:

-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Wind Spiders

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Turian

-          Quái vật liên quan:      Wind Spiders

 1. Tập luyện khởi động cùng Dark Scout:

-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Dark Scouts

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Turian

-          Quái vật liên quan:      Dark Scouts

 1. Nefret - Người bán ngựa:
 2. Vật phẩm trang trí quan tài:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30

-          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Nefret

-          Quái vật liên quan:      Akeru

 1. Thức ăn cho đàn ngựa:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Nefret

-          Quái vật liên quan:      Dark Khepri

 1. Thuốc cho đàn ngựa 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thầy thuốc của LM Hunter

-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Nefret và Titi

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Thuốc nhuộm Bạch Mã 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chất lỏng cơ thể của quái vật

-          Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Nefret

-          Quái vật liên quan:      Sand Bug

 1. Thuốc nhuộm Bạch Mã 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển thuốc nhuộm bạch mã cho chủ LM bảo tiêu

-          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Nefret và Narmer

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Khamererne - Quản kho:
 2. Vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn:

-          Nhiệm vụ: vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn cho người quản lý thư viện

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Khamererne và Ahha

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Vật phẩm lưu trữ:

-          Nhiệm vụ:       vận chuyển hàng lưu trữ và bổ sung hóa đơn tới Thương gia

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản hồi của Titi:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Titi

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Khamererne và Titi

Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản hồi của Wasdi:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Wasdi

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi

Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản hồi của Melit:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Melit

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Khamererne và Melit

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Elia - Quản lý các hội:
 2.  Thời gian của sự suy thoái kinh tế:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 thanh gươm của quái vật sa mạc

-          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Elia

-          Quái vật liên quan:      Akeru

 1. Cuốn sách không trở lại 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 mảnh rách của cuốn sách

-          Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Elia

-          Quái vật liên quan:      Sand Bug

 1. Cuốn sách không trở lại 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách nát cho Người quản lý thư viện

-          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Elia và Ahha

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Tausert - Chủ liên minh Đạo Tặc: Những chỉ thị công đoàn bị mất

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 đề nghị bí mật

-          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Tausert

-          Quái vật liên quan:      Akeru

 1. Asagon - Quản kho: Vật phẩm của giấy chứng nhận

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 ngực của Sandman

-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1300/ 4812 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Asagon

-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman

 1. Kamori - Lính Ai Cập:
 2. Tập luyện cùng Dark Khepri:

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Khepris

-          Phần thưởng:              EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Dark Khepri

 1. Tập luyện cùng Desert Bug:

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Tập luyện cùng Camel Spider:

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Camel Spiders

-          Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Camel Spider

 1. Tập luyện cùng Dark Sandman:

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Sandmen

-          Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman

 1. Tập luyện cùng Blood Sandman:

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Sandmen

-          Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Blood Sandman

 1. Tập luyện cùng Dark Sandman:

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Hyenas

-          Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Blood Hyenas

 1. Tập luyện cùng Ure’uth:

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Ure’uth

-          Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Ure’uth

 1. Tập luyện cùng Mehens:

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Mehens

-          Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Mehen

 1. Tập luyện cùng Aker:

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Akers

-          Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Aker

 1. Kapra - Chủ hàng tạp hóa:

1.   Vật liệu cho cái hộp:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 da lạc đà

-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Kapra

-          Quái vật liên quan:      Camel Spider

2.   Bộ quần áo tốt nhất 2:

-          Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 vảy màu xanh trong suốt và 50 da cứng màu đen của quái vật

-          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Kapra

-          Quái vật liên quan:      Ure’uth / Blood Hyena

3.   Bộ quần áo tốt nhất 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển bộ đồ quý tộc tới cho chủ LM bảo tiêu

-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Kapra và Narmer

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Thiara - Thương nhân buôn dược liệu:
 2. Sự lừa đảo không thể tha thứ 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thương nhân buôn vũ khí

-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Lọ thuốc nước mùa xuân:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 nước mùa xuân ma thuật

-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara

-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman

 1. Sự lừa đảo không thể tha thứ 3:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 nọc độc của sâu quỷ

-          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara

-          Quái vật liên quan:      Devil Worm

 1. Sự lừa đảo không thể tha thứ 4:

-          Nhiệm vụ:       chuyển chiếc vòng đeo tay độc cho thương nhân buôn vũ khí

-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Sự lừa đảo không thể tha thứ 6:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của sâu quỷ

-          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara

-          Quái vật liên quan:      Devil Worm

 1. Sự lừa đảo không thể tha thứ 7:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc giải độc đắng

-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản hồi của Thiara 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm ? độc từ quái vật Aknish

-          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara

-          Quái vật liên quan:      Aknish

 1. Lọ thuốc tình yêu 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nhựa của quái vật

-          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Phản hồi của Thiara 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Thiara tới Hemaka

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara và Hemaka

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Lọ thuốc tình yêu 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc cho chủ LM bảo tiêu

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Thiara và Narmer

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Chunmoo - Thương nhân buôn vũ khí:
 2. Sự lừa đảo không thể tha thứ 2:

-          Nhiệm vụ:       chuyển trang sức đắt tiền cho Thương nhân buôn dược liệu

-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Hoàn thiện vật liệu cao bóng:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 5 vật liệu hoàn thiện ma thuật

-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Chunmoo

-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman / Blood Sandman

 1. Sự lừa đảo không thể tha thứ 5:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển lời xin lỗi về sự giao hàng lỗi tới Thương nhân buôn dược liệu

-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản hồi của Chunmoo 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 đùi của quái vật Aknish

-          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Chunmoo

-          Quái vật liên quan:      Aknish

 1. Phản hồi của Chunmoo 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Chunmoo tới Hemaka

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Chunmoo và Hemake

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Ahha - Người quản lý thư viện:
 2. Yêu cầu của Librarian:

-          Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts

-          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Librarian

-          Quái vật liên quan:      Dark Scouts

 1. Cuốn sách không trở lại:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Người quản lý các Hội

-          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Ahha và Elia

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Tiểu thuyết của người anh hùng:

-          Nhiệm vụ:                   săn 100 sâu quỷ

-          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Ahha

-          Quái vật liên quan:      Devil Worm

 1. Lệ phí dịch vụ bổ sung hóa đơn:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Ahha tới Khamererne

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Ahha và Khamererne

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Lời thú tội của tình yêu 2:

-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 100 quái vật Sylakens

-          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Ahha

-          Quái vật liên quan:      Sylaken

 1. Lời thú tội của tình yêu 3:

-          Nhiệm vụ:       chuyển lời của người quản lý thư viện tới chủ LM bảo tiêu

-          Phần thưởng:              EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Ahha và Narmer

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Maneto - Nhân viên tài chính:
 2. Ký ức về tình yêu với người chồng 1:

-          Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts

-          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Librarian

-          Quái vật liên quan:      Dark Scouts

 1. Thông báo thuế của thương nhân buôn vũ khí:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Hemaka

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Maneto và Hemaka

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Thông báo thuế của thương nhân buôn tạp hóa:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế tới Melit

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Maneto và Melit

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Thông báo thuế của thương nhân buôn dược liệu:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Titi

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Maneto và Hemaka

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Thông báo thuế của thương gia:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Wasdi

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Maneto và Wasdi

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản đối con trai ngài Thống đốc:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển lời nhắn của Maneto tới Thống đốc Ai Cập

-          Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Maneto và Senmute

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Dừng nghi lễ:

-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Uneg và 50 Sand Raiders

-          Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Maneto

-          Quái vật liên quan:      Uneg / Sand Raider

 1. Dấu vết của Berenice:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 y phục rách của Berenice

-          Phần thưởng:              EXP 19237244/ SP 2200/ 4725 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Maneto

-          Quái vật liên quan:      Tathen

 1. Tin tức đau lòng 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Maneto và Renenutet

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Cảm giác bất ổn:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Maneto và Senmute

-          Quái vật liên quan:      không có

 

 1. Melit - Chủ hàng tạp hóa:
 2. Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 1:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 vật phẩm vàng đã bị đánh cắp

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Melit

-          Quái vật liên quan:      Cruel Raider

 1. Hàng hóa bị đánh cắp:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 60 hàng hóa của Melit

-          Phần thưởng:              EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Melit

-          Quái vật liên quan:      Mehen

 1. Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 2:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển ? trang trí lộng lẫy cho Nhân viên tài chính

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Melit và Maneto

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản ứng của Melit 2:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Melit cho quản kho

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Melit và Khamererne

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Cuốn sách bị thất lạc 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc hộp của Melit

-          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Melit

-          Quái vật liên quan:      Tenen / Wind Spider / Dark Scout

 1. Cuốn sách bị thất lạc 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách tới Snefru

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Melit và Snefru

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Senmute - Thống đốc Ai Cập:
 2. Sự hy sinh đáng ngờ:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 thịt mục nát

-          Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Senmute

-          Quái vật liên quan:      Uneg

 1. Tin đồn về các vị thần:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với lính Ai Cập Turian

-          Phần thưởng:              EXP 466923/ SP 150/ 2340 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Senmute và Turian

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Gặp gỡ thống đốc 2:

-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Unegs

-          Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Senmute

-          Quái vật liên quan:      Uneg

 1. Món quà từ thiên đường 2:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 viên đá quý từ sâu quỷ

-          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Senmute

-          Quái vật liên quan:      Devil Worm

 1. Món quà từ thiên đường 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển món quà từ Thống đốc tới chủ LM bảo tiêu

-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Senmute và Narmer

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Vị linh mục bị mất tích 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Senmute và Renenutet

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Điều tra về những tin đồn lạ:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Senmute và Renenutet

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Chứng minh năng lực của tôi:

-          Nhiệm vụ:                   săn boss Apis (cổng vào lăng mộ Pharaoh)

-          Phần thưởng:              EXP 64955062/ SP 3600/ 14700 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Senmute

-          Quái vật liên quan:      Apis

 

 1. Khả năng của các vị thần:
 2. Khả năng thần thánh (Sand Bug):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Khepris

-          Phần thưởng:              EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Dark Khepri

 1. Khả năng thần thánh (Sylakenth):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Evil Bug):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Aknish):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Sand Sting):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Sylaken):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Sandworm):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Aknish Lama):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Mhont Killer):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Akeru):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Devil Worm

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Khả năng thần thánh (Hykem):

-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Kamori

-          Quái vật liên quan:      Desert Bug

 1. Hemaka - Thương nhân buôn vũ khí:
 2. Tin đồn về người quản kho:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với người quản kho

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Hemake và Khamererne

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phiếu thanh toán thuế của thương nhân buôn vũ khí:

-          Nhiệm vụ:       tìm kiếm 30 vỏ cứng và da mềm màu xanh của quái vật

-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Hemaka

-          Quái vật liên quan:      Tathen / Weneg

 1. Sáng chế một vũ khí mới:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 khối thịt của Ure’uth

-          Phần thưởng:              EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Hemaka

-          Quái vật liên quan:      Ure’uth

 1. Vận chuyển vũ khí tới Người quản lý thư viện:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc dao găm tự vệ tới Ahha

-          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Hemaka và Ahha

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Vận chuyển vũ khí tới Thương gia Wasdi:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc dao găm tự vệ tới Wasdi

-          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

-          NPC liên quan:            Hemaka và Wasdi

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản hồi của Chunmoo 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Chunmoo

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Hemaka và Chunmoo

Quái vật liên quan:      không có

 1. Phản hồi của Thiara 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thiara

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Hemaka và Thiara

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phiếu thanh toán thuế của thương nhân buôn vũ khí 2:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển hộp đựng vũ khí

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Hemaka và Maneto

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Narmer - Chủ liên minh bảo tiêu:
 2. Lọ thuốc tình yêu:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với thương nhân buôn dược liệu

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Narmer và Thiara

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Bình pha lê ma thuật:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 bột nóng và 30 bột lạnh của quái vật

-          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Narmer

-          Quái vật liên quan:      Sylaken / Sand Worm

 1. Bộ quần áo tốt nhất 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với chủ hàng tạp hóa

-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Narmer và Kapra

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Thuốc nhuộm Bạch Mã 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với người bán ngựa Nefret

-          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Narmer và Nefret

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Lời thú tội của tình yêu 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với người quản lý thư viện Ahha

-          Phần thưởng:              EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Narmer và Ahha

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Món quà từ thiên đường 1:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập

-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Narmer và Senmute

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Sennefer - Quản lý các hội:
 2. Sự thất lạc quỹ quản lý:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 hộp quỹ hội

-          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Sennefer

-          Quái vật liên quan:      Devil Worm

 1. Wasdi - Thương gia:
 2. Phản hồi của Wasdi 2:

-          Nhiệm vụ:       tìm kiếm 50 pha lê của Sylaketh và 50 pha lê của Aknish

-          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Wasdi

-          Quái vật liên quan:      Sylaketh / Aknish

 1. Phiếu thanh toán thuế của thương gia:

-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Nhân viên tài chính Maneto

-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Wasdi và Maneto

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Kế hoạch của Wasdi:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 xúc tu lấp lánh và 30 vỏ cứng từ quái vật          

-          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Wasdi

-          Quái vật liên quan:      Wind Spider / Desert Bug

 1. Tìm kiếm những vật phẩm quý giá 1:

-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting

-          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1700/ 4943 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Wasdi

-          Quái vật liên quan:      Sand Bug

 1. Phản hồi của Wasdi 3:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Wasdi tới người quản kho

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Wasdi và Khamererne

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Phí dịch vụ bổ sung:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển gói vàng của Wasdi tới Khamererne

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Wasdi và Khamererne

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Tìm kiếm những vật phẩm quý giá 2:

-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting

-          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Naunakt

-          Quái vật liên quan:      Sand Worm / Sand Sting

 1. Naunakt - Chủ liên minh thương nhân
 2. Sự độc quyền:

-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting

-          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Naunakt

-          Quái vật liên quan:      Sand Worm / Sand Sting

 1. Sự phân xử của Naunakt:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 phần của chiếc vòng cổ

-          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Naunakt

-          Quái vật liên quan:      Evil Bug

 1. Chuyển vòng cổ cho Hemaka:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc vòng cổ cho Hemaka

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Naunakt và Hemaka

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Chuyển vòng cổ cho Khamererne:

-          Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc vòng cổ cho người quản kho

-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Naunakt và Khamererne

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Marwa - Người quản lý cảng:
 2. Quản lý các bến cảng:

-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 100 Unegs và 100 Wenegs

-          Phần thưởng:              EXP 28015403/ SP 1600/ 9362 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Marwa

-          Quái vật liên quan:      Uneg / Weneg

 1. Snefru - Người gác hải đăng:
 2. Vật kỷ niệm của người gác hải đăng:

-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 5 chiếc gân khổng lồ quái dị

-          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Snefru

-          Quái vật liên quan:      Akeru

 1. Gặp gỡ thống đốc 1:

-          Nhiệm vụ:                   trò chuyện với thống đốc Senmute

-          Phần thưởng:              EXP 4669234/ SP 600/ 2340 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Snefru và Senmute

-          Quái vật liên quan:      không có

 1. Cuốn sách bị thất lạc 1:

-          Nhiệm vụ:                   trò chuyệnvới chủ hàng tạp hóa Melit

-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

-          NPC liên quan:            Snefru và Melit

Quái vật liên quan:      không có

 

 

Khám phá bí ẩn lăng mộ Pharaoh

 • Nhiệm vụ để vào tầng 2 của lăng mộ Pharaoh:

Để vào được tầng 2 của lăng mộ Pharaoh các lữ khách phải hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ bao gồm 20 nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau liên quan tới các NPC: Senmute (X:- 16761| Y: - 153), bác sỹ Renenutet (X: - 16725| Y: - 386), Maneto - nhân viên tài chính (X: - 16446 |Y: - 77).

 1. Nhiệm vụ 1: Sự hy sinh đáng ngờ

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 100

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt quái vật Wareneck và thu thập 50 vật phẩm đem về cho Senmute.

-          Phần thưởng: 18676935 EXP/ Skill Points 2100 / Gold 4681

 1. Nhiệm vụ 2: Dụng cụ nghi lễ

-          NPC nhận: Bác sỹ Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 100

-          Nhiệm vụ liên quan: Questionable Sacrifice

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Giết Sand raider và thu thập đủ 50 vật phẩm Strange Decors

-          Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681

 1. Nhiệm vụ 3: Đứa con phản bội

-          NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính

-          Cấp độ cần thiết: 100

-          Nhiệm vụ liên quan: The Ceremonial Tool

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Chuyển thư tới Senmute

-          Phần thưởng: EXP 9338467 / Skill Points 1100 / Gold 2340

 1. Nhiệm vụ 4: Chặn đứng nghi lễ

-          NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính

-          Cấp độ cần thiết: 100

-          Nhiệm vụ liên quan: His Protesting Son

-          Yêu cầu nhiệm vụ: săn 50 Wareneck và 50 Sand raider

-          Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681

 1. Nhiệm vụ 5: Sự mất tích của thầy tu tối cao (1)

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 101

-          Nhiệm vụ liên quan: Stopping the Ceremony

-          Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với bác sỹ Renenutet

-          Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

 1. Nhiệm vụ 6: Sự mất tích của thầy tu tối cao (2)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 101

-          Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (1)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với Maneto

-          Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

 1. Nhiệm vụ 7: Dấu vết của Berenice

-          NPC nhận: Maneto

-          Cấp độ cần thiết: 101

-          Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (2)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Tathen và sưu tầm 1 torn garment

-          Phần thưởng: EXP 19237244 / Skill Points 2200 / Gold 4725

 1. Nhiệm vụ 8: Hung tin (1)

-          NPC nhận: Maneto

-          Cấp độ cần thiết: 101

-          Nhiệm vụ liên quan: Berenice's Traces

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet

-          Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

 1. Nhiệm vụ 9: Hung tin (2)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 101

-          Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (1)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Maneto

-          Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

 1. Nhiệm vụ 10: Cảm giác bất an

-          NPC nhận: Maneto

-          Cấp độ cần thiết: 101

-          Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (2)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute

-          Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

 1. Nhiệm vụ 11: Điều tra thông tin khả nghi

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 101

-          Nhiệm vụ liên quan: An Ominous Sense

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet

-          Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

 1. Nhiệm vụ 12: Sự thật về thông tin lạ (1)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 102

-          Nhiệm vụ liên quan: Investigating the Strange Rumor

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Khepri và Desert Bug

-          Phần thưởng: EXP 19814361 / Skill Points 2300 / Gold 4768

 1. Nhiệm vụ 13: Sự thật về thông tin lạ (2)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 104

-          Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (1)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Sadman, Blood Sadman và Blood Hyena

-          Phần thưởng: EXP 63063169 / Skill Points 3500 / Gold 7284

 1. Nhiệm vụ 14: Sự thật về thông tin lạ (3)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (2)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Ure’uth, Mehen, Aker

-          Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 7350

 1. Nhiệm vụ 15: Mentuhotep hư hỏng

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (3)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với Thống đốc Ai Cập Senmute

-          Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1400/ Gold 2406

 1. Nhiệm vụ 16: Khẳng định thực lực

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan:

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Apis (Cổng vào lăng mộ Pharaoh)

-          Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700

 

 • Những nhiệm vụ phải pt8 chia điểm chia đồ mới nhận được:
 1. Những trái tim đang đập (1)

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan:

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sphinx (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim

-          Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700

 1. Những trái tim đang đập (2)

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 106

-          Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (1)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sekhmet (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim

-          Phần thưởng: EXP 66903714 / Skill Points 3700 / Gold 14831

 1. Những trái tim đang đập (3)

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 107

-          Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (2)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Nephthys (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim

Phần thưởng: EXP 68910826 / Skill Points 3800 / Gold 14962

 1. Những trái tim đang đập (4)

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 108

-          Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (3)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Horus (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim

-          Phần thưởng: EXP 70978148 / Skill Points 3900 / Gold 15093

 1. Những trái tim đang đập (5)

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 109

-          Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (4)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Osiris (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim

-          Phần thưởng: EXP 73107492 / Skill Points 4000 / Gold 15225

 

 • Nhiệm vụ vào tầng 3 của lăng mộ Pharaoh:

Để vào được tầng 3 của lăng mộ Pharaoh, các lữ khách bắt buộc phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ để vào tầng 2 và phải hoàn thiện nhiệm vụ danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân (Châu Á)/ Tử Tước (Châu Âu).

Tương tự như nhiệm vụ vào tầng 2, nhiệm vụ này được thực hiện thành chuỗi và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu Vũ Tướng Quân/ Nam Tước.

 

Chi tiết về làm nhiệm vụ danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân/ Tử Tước cấp 105 như sau:

 1. Nhiệm vụ 1: Higher Zenith (Intermediate)

-          NPC nhận: Tôn Huyền đại tướng quân / Tương quân Ratchel

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: Đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu vũ tướng quân

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute - Thống đốc Alexandria

-          Phần thưởng:

 1. Nhiệm vụ 2: The Acient Power Of Egypt

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: Higher Zenith (Intermediate)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet

-          Phần thưởng:

 1. Nhiệm vụ 3: Intermediate Insect Ostracon

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: The Acient Power Of Egypt

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Demon Bug sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 4: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Insect Ostracon

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Keisas hoặc Mhont sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 5: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Fairy Ostracons (Intermediate)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 6: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Beholder Ostracons (Intermediate)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 7: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Sand Hyena và Chief Hyena sưu tầm 100 Beast Ostracons (Intermediate)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 8: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Mummy Of Wrath và Mummy Of Arrogance sưu tầm 100 Dead Ostracons (Intermediate)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 9: Intermediate God Ostracon (Intermediate)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 50 con trùm bất kì trong lăng mộ pharaoh tầng 2 (Sphinx, Sekhmet, Horus, Osiris, Nephthys) lấy 50 God Ostracon.

-          Phần thưởng: EXP 54129218/ SP 3100/ Gold 49437

 1. Nhiệm vụ 10: Delivering Inscriptions Of Egypt (Intermediate)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 105

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate God Ostracon (Intermediate)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Tôn Huyền - Đại tướng quân/Rachel tướng quân

-          Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ Gold 2450.

 

Chi tiết về làm nhiệm vụ danh hiệu Chấn Vũ Tướng Quân/ Bá Tước cấp 110 như sau:

 1. Nhiệm vụ 1: Higher Zenith (Advance)

-          NPC nhận: Tôn Huyền đại tướng quân/ Tướng quân Ratchel

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: Đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu vũ tướng quân

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute – Thống đốc thành phố Alexandria

-          Phần thưởng:

 1. Nhiệm vụ 2: The Acient Power Of Egypt (Advance)

-          NPC nhận: Senmute

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: Higher Zenith (Advance)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet

-          Phần thưởng:

 1. Nhiệm vụ 3: Intermediate Insect Ostracon(Advance)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: The Acient Power Of Egypt(Advance)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Demon Bug tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Insect Ostracons (Advance)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 4: Intermediate Warrior Ostracon (Advance)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Insect Ostracon (Advance)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Keisas hoặc Mhont tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh  sưu tầm 100 Insect Ostracons (Advance)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 5: Intermediate Fairy Ostracon (Advance)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Warrior Ostracon (Advance)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Fairy Ostracons (Advance)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 6: Intermediate Beholder Ostracon (Advance)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Fairy Ostracon (Advance)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Beholder Ostracons (Advance)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 7: Intermediate Beast Ostracon (Advance)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beholder Ostracon (Advance)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Sand Hyena và Chief Hyena tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Beast Ostracons (Intermediate)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 8: Intermediate Dead Ostracon (Advance)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beast Ostracon (Advance)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Mummy Of Wrath và Mummy Of Arrogance tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Dead Ostracons (Intermediate)

-          Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

 1. Nhiệm vụ 9: Intermediate God Ostracon (Advance)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Dead Ostracon (Advance)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 50 con trùm bất kì trong lăng mộ pharaoh tầng 3 (Sphinx, Sekhmet, Horus, Osiris, Nephthys) lấy 50 God Ostracon.

-          Phần thưởng: EXP 54129218/ SP 3100/ Gold 49437

 1. Nhiệm vụ 10: Delivering Inscriptions Of Egypt (Advance)

-          NPC nhận: Renenutet

-          Cấp độ cần thiết: 110

-          Nhiệm vụ liên quan: Intermediate God Ostracon (Advance)

-          Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Tôn Huyền đại tướng quân/ Tướng quân Ratchel

-          Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ Gold 2450

 

Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lữ khách thu thập và tích trữ được nhiều Nguyên Liệu, đồ vật trong quá trình tu luyện đẳng cấp, hành trang của mỗi lữ khách sẽ được mở rộng thêm để có thể chứa và tích trữ được nhiều đồ vật hơn. Tuy nhiên để thực hiện được điều này thì các lữ khách phải vượt qua những thử thách được đặt ra.

- Những thử thách:
Lần 1:
Cấp độ yêu cầu: level 10
Châu Á: Tới gặp Trân Trân ở thành Trường An để nhận nhiệm vụ sau đó đi tiễu trừ Ma rơm để tìm 10 Mũ rơm
Châu Âu: Tới tiệm tạp hoá thành Constantople nhận nhiệm vụ nhặt 1 vật phẩm của Quỷ Ếch.
Phần thưởng: Thêm 10 ô chứa trong hành trang

Lần 2:
Cấp độ yêu cầu: level 30
Châu Á: Tới gặp Như Tiên Cổ Lệ ở thành Đôn Hoàng để nhận thử thách sau đó đi giết Thổ Lão Quỷ để kiếm 20 Lá bùa.
Châu Âu: Tới gặp chủ tiệm tạp hoá ở thành Samarkand.
Phần thưởng: Thêm 4 ô chứa trong hành trang

Lần 3: (Chung cả Châu Á + Châu Âu)
Cấp độ yêu cầu: level 60
Tới gặp Mã Mộc Đề ở thành Hòa Điền để nhận thử thách sau đó đi giết Bạch Đại Diện Thù để kiếm 30 Mạng nhện.
Phần thưởng: Thêm 4 ô chứa trong hành trang

Lần 4: (Chung cả Châu Á + Châu Âu)
Cấp độ yêu cầu: level 90
Gặp A Na Sa (1 NPC ở Lạc Khắc Sơn - Rocky Mountain) để nhận thử thách sau đó đi giết Lạc Khắc Quái để kiếm 50 Lông Vũ.
Phần thưởng: Thêm 4 ô chứa trong hành trang.

- Ngoài ra kho chứa đồ ở các thành sẽ tự động mở thêm một ngăn để lưu trữ được nhiều đồ hơn.

 

 

Hướng dẫn làm nhiệm vụ lấy chìa khóa vào hang Roc

Trong thời gian qua đã có rất nhiều bạn thắc mắc về nhiệm vụ lấy chìa khóa vào hang Quái điểu Roc. Chúng tôi xin được hướng dẫn làm nhiệm vụ cụ thể bằng hình ảnh để mọi người dễ dàng làm nhiệm vụ trong quá trình thử nghiệm cũng như sau này cập nhật phiên bản chính thức "Truyền Thuyết Quái Điểu".


Thử thách của trưởng thôn

Địa điểm nhận nhiệm vụ:
Làng Gió - Lạc Khắc Sơn.
NPC nhận nhiệm vụ: Bộ Khắc La - Trưởng thôn

Đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ:
- Nhiệm vụ yêu cầu người chơi phải có nhóm.
- Nhiệm vụ không thể từ bỏ khi đã nhận
- Nhiệm vụ không thể dịch chuyển hay sử dụng bất cứ một công cụ nào để dịch chuyển (Kể cả Dịch chuyển ngược) tại nhiệm vụ 1 và 2
- Nhiệm vụ có thể sử dụng các vật phẩm hỗ trợ khi làm đến nhiệm vụ thứ 3.

Nhiệm vụ 1:
- Nhận nhiệm vụ từ Bộ Khắc La - Trưởng Thôn. Sau đó, chạy đến nô lệ Trác Bộ Lỗ để nhận một viên đá và nhiệm vụ tiếp theo.
- Sau khi nhận nhiệm vụ từ nô lệ Trác Bộ Lỗ, các bạn phải đi tìm Thám Vũ Binh và Hắc Ưng (Có chữ Q màu vàng trên cạnh tên quái vật) tiêu diệt đồng thời thu thập vật phẩm.
- Kết thúc giai đoạn 1 và trả nhiệm vụ tại Bộ Khắc La - Trưởng Thôn.

Nhiệm vụ 2: Hai cửa quan môn
- Nhận nhiệm vụ từ Bộ Khắc La - Trưởng Thôn.
- Kiếm 5 viên đá đỏ (Có thể tìm thấy tại khu vực quái vật 78 - 80) và 7 viên đá xanh (Có thể tìm thấy ở khu vực quái vật 85 - 87) bằng cách tiêu diệt quái vật Quỷ Tượng Đá Hộ Vệ và Quỷ Tượng Đá Chiến.
- Trả nhiệm vụ tại Bộ Khắc La, hoàn thành nhiệm vụ 2 và tiếp tục nhận nhiệm vụ thứ 3.

Nhiệm vụ 3: Chuẩn bị nguyên liệu 1
- Nhận nhiệm vụ từ Bộ Khắc La - Trưởng Thôn.
- Tiêu diệt 7 con Lạc Khắc Quái tại 7 đỉnh khác nhau trên Lạc Khắc Sơn (Thời điểm này có thể sử dụng được dịch chuyển ngược)
- Nên làm cùng cả nhóm vì cả nhóm giết cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ.
- Trả nhiệm vụ tại Bộ Khắc La, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ:
Chìa khóa của huyết tộc
Tác dụng: Mở cửa Van Tim vào hang của quái điểu trong truyền thuyết. Có thể giao dịch, mua bán như một vật phẩm bình thường 

 • Phần thưởng của Q Title gồm có :
  • Chuỗi Q 95 : 10% dam hấp thụ / Tên hiệu màu vàng
  • Chuỗi Q 100 : 15% dam hấp thụ / Tên hiệu màu vàng 

Nhiệm vụ lấy title vàng - Cấp độ 95: 

Nhiệm vụ thứ 1:Bài kiểm tra
NPC:

 • Châu Á: Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu: Tướng quân Ratchel (Constatinople)

Cách làm:

 • Khi bạn nói chuyện lần thứ 2 với NPC Tôn Huyền hoặc Ratchel, bạn sẽ được dịch chuyển đến đấu trường Trường An hoặc Colosseum
 • Đây là nơi bạn sẽ phải chiến đấu với quái vật, bạn sẽ phải sống sót trong khoảng thời gian là 10'
 • Khi hết giờ, bạn sẽ được dịch chuyển về Trường An hoặc Const, báo cáo với NPC Tôn Huyền (Hoặc Ratchel)

Nhiệm vụ thứ 2:Nguyên liệu của đơn duợc
NPC:

 • Châu Á: Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu: Tướng quân Ratchel (Constatinople)

Cách làm: Nói chuyện với NPC Thầy mo Tố Linh 

Nhiệm vụ thứ 3:Chuông của quái vật tượng đá
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Xuống tầng 2 lăng mộ Tần Thủy Hoàng, giết 2 con sư tử đá để lấy chiếc chuông. Về báo cáo lại với Đinh Tuệ Hòa Thượng (Trường An) 

Nhiệm vụ thứ 4:Vỏ bọc của linh hồn
NPC: Đinh Tuệ Hòa Thượng (Trường An)
Cách làm: Bạn sẽ được 1 chiếc chuông vàng vào ô vật phẩm
Đến phía Nam lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Tọa độ X: 7175, Y: 309) và ấn vào chiếc chuông sẽ xuất hiện quái vật Tử Thạch Linh Khí, giết nó và nhận được vật phẩm Quest. Quay lại và báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc phù thủy Sunset. 

Nhiệm vụ thứ 5:Bùa của ma nữ
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Bạn sẽ được 1 vật phẩm

 • Châu Á: Đến đưa và nói chuyện với Trưởng tiêu cục bảo tiêu Quách Uy (Trường An)
 • Châu Âu: Đến đưa và nói chuyện với Trưởng tiêu cục bảo tiêu Adria (Constatinople) 

Nhiệm vụ thứ 6:Linh hồn của các linh hồn
NPC:

 • Châu Á: Trưởng tiêu cục bảo tiêu Quách Uy (Trường An)
 • Châu Âu: Trưởng tiêu cục bảo tiêu Adria (Constatinople)

Cách làm:

 • Bạn sẽ nhận được 100 vật phẩm để bắt Tướng quân Niya và di chuyển về nơi trả Q = ngựa hoặc chạy bộ
 • Có 1 tin tốt là bạn sẽ ko phải bắt cả con Tướng quân mà chỉ bắt linh hồn của hắn
 • Và 1 tin xấu là có thể bạn sẽ bắt phải 1 linh hồn đã vỡ (Giống Q thu thập bùa giả bùa thật bên asia)
  • Linh hồn xịn có tên là Honbaek sane
  • Linh hồn đểu có tên là Neodeol distance honbaek
 • Quay về Trường An (hoặc Const) gặp Thầy mo Tố Linh (hoặc Phù thủy Sunset) để trả Q 

Nhiệm vụ thứ 7:Linh hồn của tàn tích
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Sau khi nhận Quest, bạn nói chuyện tiếp với NPC nhận Q và sẽ được dịch chuyển tới đấu trường

 • Chắc chắn rằng bạn đã có đủ ngọc cuồng nộ
 • Bạn sẽ phải sử dụng cuồng nộ tại đấu trường
 • Quái vật sẽ đóng băng bạn lại
 • Sau khi giết và hoàn thành nhiệm vụ, quay trở lại trả Q cho Thầy mo Tố linh (Hoặc phù thủy Sunset)

Nhiệm vụ thứ 8:Thế lực mới
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm:

 • Châu Á: Bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm, đưa nó cho Tướng Quân Tôn Huyền (Trường An)

Châu Âu: Bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm, đưa nó cho Ratchel (Constatinople) 

Nhiệm vụ lấy title vàng - Cấp độ 100 

Nhiệm vụ thứ 1:Bài kiểm tra 2
NPC:

 • Châu Á: Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu: Tướng quân Ratchel (Constatinople)

Cách làm:

 • Khi bạn nói chuyện lần thứ 2 với NPC Tôn Huyền hoặc Ratchel, bạn sẽ được dịch chuyển đến đấu trường
 • Đây là nơi bạn sẽ phải chiến đấu với quái vật, bạn sẽ phải sống sót trong khoảng thời gian là 10'
 • Khi hết giờ, bạn sẽ được dịch chuyển về Trường An hoặc Const, báo cáo với NPC Tôn Huyền (Hoặc Ratchel)

 Nhiệm vụ thứ 2:Thế lực mới

NPC:

 • Châu Á: Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu: Tướng quân Ratchel (Constatinople)

Cách làm:

 • Châu Á: Nói chuyện với NPC Thầy mo Tố Linh
 • Châu Âu: Nói chuyện với NPC Phù thủy Sunset

 Nhiệm vụ thứ 3:Nhánh cây của sự sống

NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Bạn sẽ phải đi tiêu diệt Ác linh Sơn Duơng để thu thập đồ vật nhiệm vụ (Nguồn gốc của núi đá). Quay trở lại Trường An, tìm quái vật Mộc Yêu, ấn chuột phải vào đồ vật nhiệm vụ lúc nãy bạn sẽ có "Nhánh cây của sự sống". Xong việc, báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc phù thủy Sunset 

Nhiệm vụ thứ 4:Di vật của thần Thái Dương
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm Nói chuyện lại với NPC nhận Q, bạn sẽ được giao nhiệm vụ đi giết Tàn Tuyết Yêu và Tuyết Yêu để thu thập “Tinh thể tỏa sáng” (số lượng không hạn chế, bạn có thể nhặt bao nhiêu cái tùy thích), sau đó quay trở lại Samakan (Tọa độ X: -6935, Y:1753 - Cửa Cleopatra), ấn chuột phải vào tinh thể, (nếu xịt sẽ làm lại từ đầu). Nếu thành công bạn sẽ nhận được "Di vật của thần Thái Dương”. Xong việc quay trở lại báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc Phù thủy Sunset. 

Nhiệm vụ thứ 5:Linh hồn của Thế giới ngầm
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Nói chuyện với NPC nhận Q triệu hồi 1 linh hồn, nói chuyện lại với NPC nhận Q - Nghi lễ bắt đầu. Dùng cuồng nộ để tiêu diệt Linh hồn Xanh - Bạn sẽ nhận được vật phẩm nhiệm vụ (Mảnh vỡ của Linh hồn ma quỷ). Quay trở lại gặp Thầy mo Tố Linh hoặc Phù thủy Sunset để hoàn thành nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ thứ 6:Sự trưởng thành nào đó
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm:

 • Châu Á: Bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm, đưa nó cho Tướng Quân Tôn Huyền (Trường An)

Châu Âu: Bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm, đưa nó cho Ratchel (Constatinople)

Xong. Bạn đã có 1 title màu vàng. Chúc May mắn và vui vẻ!

  

 

(8 vote(s))
Helpful
Not helpful

Nội dung (0)
Help Desk Software by Kayako