Live Chat Software by Kayako
 Cẩm nang
Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Chiến binh
Posted by CSKH 012 on 20 April 2016 02:09 PM
Chiến binh
 
Cuồng Phong Bộc Liệt
Chiến Binh có thể đánh bại kẻ thù bằng sức khỏe và năng lực phi thường của họ. Tuy nhiên họ cần phải rèn luyện thêm các kỹ năng chống lại thế tấn công phức tạp và phá vỡ thế phòng thủ của đối phương. Mặt khác, các Chiến Binh thường không chiến đấu một mình, họ có đồng đội, do đó họ cũng cần phải có những kỹ năng để tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng đội. Do đó họ sử dụng chiến thuật phá vỡ nhuệ khí của đối phương hoặc thu hút sự chú ý của họ về phía mình để bảo vệ thành viên trong nhóm. Với hệ thống kỹ năng mới, những Chiến Binh tiến gần đến đối phương, nhanh chóng phá vỡ thế tấn công hoặc phòng thủ, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.
 
 
Tập Phú
Chủ động
Miêu tả
La hét gây sự chú ý của đối phương về phía bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
10
11
1016
9
2
16
14
1548
30
3
22
19
2198
71
4
28
24
2987
126
5
34
31
3941
199
6
40
39
5087
280
7
46
48
6460
393
8
52
59
8099
520
9
58
72
10048
675
10
64
88
12361
1079
11
70
106
15096
1670
12
76
127
18326
2164
13
82
152
22130
2975
14
88
182
26602
5338
15
94
216
31850
8373
16
100
256
37999
13174
Tổng SP
-
 
 
Tăng Cường Huyết Thủ
Chủ động
Miêu tả
Tăng tỷ lệ hồi phục HP nhưng làm giảm khả năng tấn công phép thuật của bạn bởi lúc này bạn đang cần duy trì sự sống
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
52
Tối đa HP + 583
53
2
26
67
Tối đa HP + 853
108
3
32
86
Tối đa HP + 1182
172
4
38
108
Tối đa HP + 1581
253
5
44
134
Tối đa HP + 2062
355
6
50
166
Tối đa HP + 2639
468
7
56
203
Tối đa HP + 3328
623
8
62
246
Tối đa HP + 4150
813
9
68
298
Tối đa HP + 5126
1545
10
74
359
Tối đa HP + 6282
1999
11
80
430
Tối đa HP + 7648
2494
12
86
514
Tối đa HP + 9259
4689
13
92
612
Tối đa HP + 11154
6806
14
98
726
Tối đa HP + 13381
10811
Tổng SP
-
 
 
Sát Giác
Chủ động
Miêu tả
Giúp cho một người nào đó gần bạn có thể phát hiện ra tất cả những đối tượng đánh lén dựa trên những dấu hiệu của thể lực. Không thể sử dụng kỹ năng nếu người này có level thấp hơn level của kẻ đánh lén. Không thể sử dụng kỹ năng với chính bạn và các thành viên trong nhóm của bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
30
53
Bán kính 10.0m
Phát hiện tàng hình 3 cấp
144
2
40
77
Bán kính 11.0m
Phát hiện tàng hình 4 cấp
280
3
50
110
Bán kính 12.0m
Phát hiện tàng hình 5 cấp
468
4
60
154
Bán kính 13.0m
Phát hiện tàng hình 6 cấp
726
5
70
212
Bán kính 14.0m
Phát hiện tàng hình 7 cấp
1670
6
80
287
Bán kính 15.0m
Phát hiện tàng hình 8 cấp
2494
7
90
385
Bán kính 16.0m
Phát hiện tàng hình 9 cấp
5675
8
100
512
Bán kính 17.0m
Phát hiện tàng hình 10 cấp
13174
Tổng SP
-
 
 
Xung Kích Công Pháp
Chủ động
Miêu tả
Với một thân hình nhanh nhẹn, sự dũng cảm gan dạ và những bước chân nhẹ nhàng, bất ngờ tấn công như vũ bão vào kẻ thù làm cho họ bị choáng váng, di chuyển chậm lại
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/ Đẩy lùi/ Hiệu ứng choáng
SP
1
30
79
111-136 (+46%), 40%, 3 (25%) 5s
144
2
34
93
133-163 (+46%), 40%, 4 (25%) 5s
199
3
38
108
158-193 (+46%), 40%, 4 (25%) 5s
253
4
42
125
186-228 (+46%), 44%, 5 (25%) 5s
318
5
46
144
218-266 (+46%), 44%, 5 (27%) 5s
393
6
50
166
254-310 (+46%), 48%, 5 (27%) 5s
468
7
54
190
294-359 (+46%), 48%, 6 (27%) 5s
571
8
58
216
339-414 (+46%), 52%, 6 (27%) 5s
675
9
62
246
390-476 (+46%), 52%, 7 (29%) 5s
813
10
66
280
446-545 (+46%), 56%, 7 (29%) 5s
1420
11
70
317
510-623 (+46%), 56%, 7 (29%) 5s
1670
12
74
359
580-709 (+46%), 60%, 8 (29%) 5s
1999
13
78
405
659-805 (+46%), 60%, 8 (31%) 5s
2329
14
82
457
747-913 (+46%), 64%, 9 (31%) 5s
2975
15
86
514
845-1033 (+46%), 64%, 9 (31%) 5s
4689
16
90
577
954-1166 (+46%), 68%, 9 (31%) 5s
5675
17
94
648
1075-1314 (+46%), 68%, 10 (33%) 5s
8373
18
98
726
1210-1478 (+46%), 72%, 10 (33%) 5s
10811
Tổng SP
-
 
 
Cương Thần Khiên
Chủ động
Miêu tả
Tăng khả năng phòng ngự vật lý, biến bạn trở thành mình đồng da sắt
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Thủ vật lý tăng thêm
SP
1
40
77
238
280
2
46
96
303
393
3
52
118
380
520
4
58
144
471
675
5
64
175
579
1079
6
70
212
708
1670
7
76
254
859
2164
8
82
304
1037
2975
9
88
363
1247
5338
10
94
432
1493
8373
11
100
512
1781
13174
Tổng SP
-
 
 
Sư Tử Đại Hống
Chủ động
Miêu tả
Hét lớn khiêu khích, lôi kéo sự chú ý của đối phương về phía bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng thu hút
SP
1
60
231
10776
726
2
66
280
13222
1420
3
72
337
16114
1834
4
78
405
19525
2329
5
84
484
23541
3790
6
90
577
28259
5675
7
96
686
33793
9013
Tổng SP
-
 
 
Khí Thần Khiên
Chủ động
Miêu tả
Chuyển sinh lực thành sức mạnh chống lại những tấn công phép thuật của đối thủ. Tiêu hao MP, nâng cao khả năng phòng ngự phép thuật
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Thủ phép thuật tăng thêm
SP
1
60
154
754
726
2
66
187
927
1420
3
72
225
1132
1834
4
78
270
1374
2329
5
84
323
1660
3790
6
90
385
1995
5675
7
96
457
2389
9013
Tổng SP
-
 
 
 
Bình Chướng Thủ Vệ
Chiến Binh, những người sử dụng sức khỏe phi thường để bảo vệ đồng đội và hy sinh chính bản thân mình. Với kỹ năng này, họ cứu sống được rất nhiều đồng đội trong các trận chiến, cho phép họ bảo vệ những người khác hoặc đối mặt với nguy hiểm, tăng khả năng chiến đấu cho đội quân
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0201.jpg
Sát Hỏa Liên
Chủ động
Miêu tả
Nâng cao tinh thần đoàn kết chia sẻ của nhóm. Trong một thời gian nào đó, tạo ra một lớp bảo vệ cho một thành viên của nhóm, ngoại trừ chính bản thân bạn để những tổn thương của một thành viên có thể được san sẻ cho tất cả các thành viên trong nhóm
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
17
35%
53
2
40
39
45%
280
3
60
77
55%
726
4
80
143
65%
2494
5
100
256
75%
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0202.jpg
Cơ Bình Chưởng
Chủ động
Miêu tả
Tạo lớp bảo vệ bằng tinh thần chiến binh. Khi sử dụng kỹ năng, bạn làm chuyển hướng tấn công của đối phương từ một thành viên sang phía bạn trong một quãng thời gian nào đó. Không thể sử dụng kỹ năng này với chính bản thân bạn và lớp bảo vệ sẽ biến mất khi bạn vượt quá phạm vi giới hạn mà kỹ năng có thể phát huy tác dụng
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
30
26
33%
144
2
36
33
36%
226
3
42
42
39%
318
4
48
51
42%
431
5
54
63
45%
571
6
60
77
48%
726
7
66
93
51%
1420
8
72
112
54%
1834
9
78
135
57%
2329
10
84
161
60%
3790
11
90
192
63%
5675
12
96
229
66%
9013
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0203.jpg
Pháp Bình Chưởng
Chủ động
Miêu tả
Tạo lớp bảo vệ bằng tinh thần chiến binh bất khuất. Khi sử dụng kỹ năng, bạn làm chuyển hướng một phần sát thương phép thuật từ một thành viên sang phía bạn trong một quãng thời gian nào đó. Không thể sử dụng kỹ năng này với chính bản thân bạn và lớp bảo vệ sẽ biến mất khi bạn vượt quá phạm vi giới hạn mà kỹ năng có thể phát huy tác dụng
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
40
39
36%
280
2
46
48
39%
393
3
52
59
42%
520
4
58
72
45%
675
5
64
88
48%
1079
6
70
106
51%
1670
7
76
127
54%
2164
8
82
152
57%
2975
9
88
182
60%
5338
10
94
216
63%
8373
11
100
256
66%
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0204.jpg
Bảo Vệ
Chủ động
Miêu tả
Lôi kéo sự tấn công của đối thủ từ một thành viên nhóm sang phía bạn trong một khoảng thời gian nào đó
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
40
39
36%
280
2
46
48
39%
393
3
52
59
42%
520
4
58
72
45%
675
5
64
88
48%
1079
6
70
106
51%
1670
7
76
127
54%
2164
8
82
152
57%
2975
9
88
182
60%
5338
10
94
216
63%
8373
11
100
256
66%
13174
Tổng SP
1618
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0205.jpg
Thần Cơ Lãnh Vực
Chủ động
Miêu tả
Tạo lớp bảo vệ bằng chính khả năng phi thường của bạn, tăng khả năng phòng ngự vật lý của thành viên trong nhóm trong quãng thời gian nào đó. Không thể sử dụng kỹ năng này cho chính bản thân bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
60
154
541
726
2
66
187
662
1420
3
72
225
806
1834
4
78
270
975
2329
5
84
323
1173
3790
6
90
385
1407
5675
7
96
457
1680
9013
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0207.jpg
Thần Pháp Lãnh Vực
Chủ động
Miêu tả
Với mục tiêu là phòng thủ, kỹ năng này tạo ra tấm chắn bảo vệ kiên cố bằng chính sức lực phi thường của các chiến binh, tăng khả năng phòng ngự phép thuật cho một đối tượng. Không thể sử dụng kỹ năng cho chính bản thân bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
70
212
1060
1670
2
76
254
1289
2164
3
82
304
1559
2975
4
88
363
1877
5338
5
94
432
2251
8373
6
100
512
2688
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0208.jpg
Thần Thú Lãnh Vực
Chủ động
Miêu tả
Với mục tiêu là phòng thủ, kỹ năng này tạo ra tấm chắn bảo vệ kiên cố bằng chính sự bảo vệ trung thành của các chiến binh, tăng khả năng phòng ngự vật lý và phép thuật cho một đối tượng. Không thể sử dụng kỹ năng cho chính bản thân bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
90
577
Thủ vật lý 1173 tăng thêm
Thủ phép thuật 1877 tăng thêm
5675
2
96
686
Thủ vật lý 1407 tăng thêm
Thủ phép thuật 2251 tăng thêm
9013
Tổng SP
-
 
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/03.jpg
Nhất Thủ Thống Trị
Một số Chiến Binh muốn rèn luyện và nâng cao kỹ năng phòng thủ để sử dụng chiến thuật phòng ngự chặt từ xa bằng chính sức mạnh phi thường của họ. Sức mạnh tấn công của họ có thể thấp hơn so với các Chiến Binh khác nhưng bù lại khả năng phòng ngự của họ lại rất cao. Chiến thuật này đã nâng cao danh tiếng của các Chiến Binh trên chiến trường.
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0301.jpg
Nhất Thủ
Thụ động
Miêu tả
Tăng khả năng tấn công vật lý lên một mức độ nào đó. Tập trung sức mạnh cơ thể để vung thanh kiếm tấn công đối thủ. Vũ khí sử dụng là đơn kiếm
Vũ khí
Bất kỳ vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
8
0
8%
6
3
12
0
12%
15
4
16
0
16%
30
5
20
0
20%
53
6
24
0
24%
89
7
28
0
28%
126
8
32
0
32%
172
9
36
0
36%
226
10
40
0
40%
280
11
44
0
44%
355
12
48
0
48%
431
13
52
0
52%
520
14
56
0
56%
623
15
60
0
60%
726
16
64
0
64%
1079
17
68
0
68%
1545
18
72
0
72%
1835
19
76
0
76%
2164
20
80
0
80%
2494
21
84
0
84%
3790
22
88
0
88%
5338
23
92
0
92%
6806
24
96
0
96%
9013
25
100
0
100%
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0302.jpg
Lực Chi Thuẫn
Thụ động
Miêu tả
Tăng khả năng phòng ngự với trang bị vũ khí là đơn kiếm và tấm khiên
Vũ khí
Kiếm
Yêu cầu
Nhất Thủ LV1
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
6
0
3
4
2
12
0
6
15
3
18
0
8
41
4
24
0
11
89
5
30
0
15
144
6
36
0
20
226
7
42
0
26
318
8
48
0
33
431
9
54
0
41
571
10
60
0
51
726
11
66
0
62
1420
12
72
0
76
1834
13
78
0
92
2329
14
84
0
110
3790
15
90
0
132
5675
16
96
0
158
9013
Tổng SP
2565
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0303.jpg
Giảm khả năng chặn đòn
Thụ động
Miêu tả
Tăng tỷ lệ đỡ của khiên, kết hợp sử dụng vũ khí là đơn kiếm và phòng thủ bằng khiên
Vũ khí
Kiếm
Yêu cầu
Nhất Thủ LV5
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
0
2%
53
2
30
0
3%
144
3
40
0
4%
280
4
50
0
5%
468
5
60
0
6%
726
6
70
0
7%
1670
7
80
0
8%
2494
8
90
0
9%
5675
9
100
0
10%
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0304.jpg
Giảm chí mạng
Thụ động
Miêu tả
Giảm tỷ lệ trúng phải những tấn công nguy hiểm của đối phương. Kỹ năng này giúp bạn tự bảo vệ và khắc phục nhược điểm
Vũ khí
Kiếm
Yêu cầu
Nhất Thủ LV7
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
30
0
14
144
2
40
0
18
280
3
50
0
22
468
4
60
0
26
726
5
70
0
30
1670
6
80
0
34
2494
7
90
0
38
5675
8
100
0
42
13174
Tổng SP
-
 
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/04.jpg
Đơn Kiếm
Với vũ khí kết hợp là kiếm và khiên, những chiến binh hoàn toàn có thể triển khai chiến thuật phòng ngự chặt một cách hiệu quả. Phòng thủ chặt, tấn công nhanh sẽ mang lại lợi thế cho họ khi đối phương của họ không đề phòng, mất cảnh giác.
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0401.jpg
Đâm
Chủ động
Miêu tả
Tập trung sức lực, bất ngờ đâm thật mạnh vào đối thủ. Bạn có thể sử dụng kỹ năng này kể cả khi đối thủ đã ngã
Vũ khí
Kiếm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/ Hiệu ứng
SP
1
4
11
20-24 (+153%)  Thu hút 149
2
2
8
14
29-36 (+153%)  Thu hút 220
6
3
12
18
40-49 (+153%)  Thu hút 302
15
4
16
22
52-64 (+153%)  Thu hút 396
30
5
20
26
66-81 (+153%)  Thu hút 503
53
6
24
32
82-101 (+153%)  Thu hút 625
89
7
28
37
101-123 (+153%)  Thu hút 764
126
8
32
44
122-149 (+153%)  Thu hút 921
172
9
36
51
145-177 (+153%)  Thu hút 1099
226
10
40
59
172-210 (+153%)  Thu hút 1301
280
11
44
69
202-246 (+153%)  Thu hút 1528
355
12
48
79
235-288 (+153%)  Thu hút 1783
431
13
52
91
273-334 (+153%)  Thu hút 2071
520
14
56
104
316-386 (+153%)  Thu hút 2393
623
15
60
118
364-445 (+153%)  Thu hút 2755
726
16
64
134
417-510 (+153%) Thu hút 3160
1079
17
68
152
477-583 (+153%)  Thu hút 3614
1545
18
72
173
544-665 (+153%)  Thu hút 4120
1835
19
76
195
618-756 (+153%)  Thu hút 4686
2164
20
80
220
702-858 (+153%)  Thu hút 5316
2494
21
84
248
795-971 (+153%)  Thu hút 6019
3790
22
88
279
898-1.097 (+153%)  Thu hút 6802
5338
23
92
313
1.013-1.238 (+153%)  Thu hút 7672
6806
24
96
351
1.141-1.394 (+153%)  Thu hút 8640
9013
25
100
393
1.282-1.567 (+153%)  Thu hút 9716
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0402.jpg
Đáo Thuẫn
Chủ động
Miêu tả
Dùng khiên hất ngã đối thủ phía trước. Đòn tấn công bất ngờ làm đối thủ chùn bước, lúng túng hoặc tạm thời giảm khả năng tấn công
Vũ khí
Kiếm, Khiên
Yêu cầu
Nhất Thủ LV2
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/ Hiệu ứng
SP
1
10
44
34-42 (+138%) 
Đần độn 1 cấp, Thu hút 234
9
2
14
54
46-56 (+138%) 
Đần độn 2 cấp, Thu hút 313
21
3
18
65
59-72 (+138%) 
Đần độn 2 cấp, Thu hút 403
41
4
22
78
74-91 (+138%) 
Đần độn 3 cấp, Thu hút 506
71
5
26
93
91-112 (+138%) 
Đần độn 3 cấp, Thu hút 623
108
6
30
109
111-136 (+138%) 
Đần độn 3 cấp, Thu hút 756
144
7
34
128
133-163 (+138%) 
Đần độn 4 cấp, Thu hút 907
199
8
38
149
158-193 (+138%) 
Đần độn 4 cấp, Thu hút 1078
253
9
42
173
186-228 (+138%) 
Đần độn 5 cấp, Thu hút 1270
318
10
46
199
218-266 (+138%) 
Đần độn 5 cấp, Thu hút 1487
393
11
50
229
254-310 (+138%) 
Đần độn 5 cấp, Thu hút 1731
468
12
54
262
294-359 (+138%) 
Đần độn 6 cấp, Thu hút 2006
571
Tổng SP
2596
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0403.jpg
Song Trùng Thích Sát
Chủ động
Miêu tả
Sử dụng khi đối thủ đang bị kiềm chế, tê cóng, ngất hoặc di chuyển chậm. Khi kỹ năng này được sử dụng, nó có thể làm tăng sát thương những đối thủ đang đứng trước mặt
Vũ khí
Kiếm
Yêu cầu
Nhất Thủ LV5
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
20
47
66-81 (+104%) Thu hút 340
53
2
24
56
82-101 (+104%) Thu hút 442
89
3
28
66
101-123 (+104%) Thu hút 516
126
4
32
78
122-149 (+104%) Thu hút 622
172
5
36
92
145-177 (+104%) Thu hút 742
226
6
40
107
172-210 (+104%) Thu hút 878
280
7
44
123
202-246 (+104%) Thu hút 1032
355
8
48
141
235-288 (+104%) Thu hút 1204
431
9
52
162
273-334 (+104%) Thu hút 1398
520
10
56
186
316-386 (+104%) Thu hút 1616
623
11
60
212
364-445 (+104%) Thu hút 1861
726
12
64
242
364-445 (+104%) Thu hút 2134
1079
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0404.jpg
Cuồng Nộ
Chủ động
Miêu tả
Tăng sức tấn công dựa trên lượng HP của bạn. Sử dụng đơn kiếm đâm 2 lần liên tiếp làm đối thủ choáng váng. Bạn không thể sử dụng kỹ năng này nếu lương HP hiện tại < 10%
Vũ khí
Kiếm
Yêu cầu
Nhất Thủ LV10
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
40
144
172-210 (+124%) Thu hút 1293
280
2
44
167
202-246 (+124%) Thu hút 1519
355
3
48
192
235-288 (+124%) Thu hút 1773
431
4
52
219
273-334 (+124%) Thu hút 2059
520
5
56
251
316-386 (+124%) Thu hút 2380
623
6
60
287
364-445 (+124%) Thu hút 2739
726
7
64
327
273-334 (+124%) Thu hút 3142
1079
8
68
371
316-386 (+124%) Thu hút 3593
1545
9
72
420
364-445 (+124%) Thu hút 4097
1834
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0405.jpg
Xuyên Thuẫn
Chủ động
Miêu tả
Tập trung sức mạnh vào khiên và quật ngã đối thủ làm đối thủ choáng váng tạm thời chùn bước và di chuyển chậm lại
Vũ khí
Kiếm
Yêu cầu
Nhất Thủ LV15
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
60
425
364-445 (+92%)
726
2
64
484
417-510 (+92%)
1079
3
68
549
477-583 (+92%)
1545
4
72
622
544-665 (+92%)
1834
5
76
702
618-756 (+92%)
2164
6
80
792
702-858 (+92%)
2494
7
84
892
795-971 (+92%)
3790
8
88
1003
898-1097 (+92%)
5338
9
92
1127
1013-1238 (+92%)
6806
10
96
1263
1141-1394 (+92%)
9013
11
100
1415
1282-1567 (+92%)
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0406.jpg
Hoa Lệ Thích Sát
Chủ động
Miêu tả
Dùng kiếm đâm liên tục 4 lần khi đối phương đang ở trong trạng thái dị thường như choáng váng, ngủ, chậm chạp
Vũ khí
Kiếm
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
70
511
510 ~ 623 (90%) Thu hút 2655
1670
2
74
578
580 ~ 709 (90%) Thu hút 3023
1999
3
78
653
659 ~ 805 (90%) Thu hút 3434
2329
4
82
736
747 ~ 913 (90%) Thu hút 3892
2975
5
86
828
845 ~ 1033 (90%) Thu hút 4402
4689
6
90
930
954 ~ 1166 (90%) Thu hút 4970
5675
7
94
1044
1075 ~ 1314 (90%) Thu hút 5602
8373
8
98
1170
1210 ~ 1478 (90%) Thu hút 6304
10811
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0407.jpg
Cập Chung Cuồng Nộ
Chủ động
Miêu tả
Dựa trên lượng HP hiện có, dùng đơn kiếm đâm mạnh 4 lần liên tiếp vào đối thủ, làm đối thủ bị trọng thương. Không thể sử dụng kỹ năng này khi lượng HP dưới 10%
Vũ khí
Kiếm
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
80
820
702 ~ 858 (100%) Thu hút 2809
2494
2
84
923
795 ~ 971 (100%) Thu hút 3180
3790
3
88
1038
898 ~ 1097 (100%) Thu hút 3594
5338
4
92
1166
1013 ~ 1238 (100%) Thu hút 4054
6806
5
96
1307
1141 ~ 1394 (100%) Thu hút 4565
9013
6
100
1464
1282 ~ 1567 (100%) Thu hút 5133
13174
Tổng SP
-
 
 
 
Nhị Thủ Thống Trị
Với chiến thuật tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, các Chiến Binh với sức khỏe phi thường, bất chấp mạng sống, bất ngờ xông lên tấn công, đâm thẳng vũ khí đánh bại đối phương. Không hề tự mãn với điều đó, những Chiến Binh này muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Họ rèn luyện và nâng cao sức chiến đấu, tập trung năng lượng vung mạnh trường kiếm tấn công lại đối phương, làm cho đối phương rơi vào tình thế nguy hiểm hơn.
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0501.jpg
Tuyệt Chiêu Nhị Thủ
Thụ động
Miêu tả
Tăng khả năng tấn công vật lý theo một tỷ lệ nào đó. Tập trung năng lượng cơ thể vào hai tay để vung mạnh thanh kiếm. Vũ khí sử dụng là Trường Kiếm
Vũ khí
Bất kỳ vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
7
0
7%
5
3
11
0
11%
12
4
15
0
15%
24
5
19
0
19%
47
6
23
0
23%
80
7
27
0
27%
117
8
31
0
31%
158
9
35
0
35%
212
10
39
0
39%
266
11
43
0
43%
336
12
47
0
47%
412
13
51
0
51%
494
14
55
0
55%
597
15
59
0
59%
700
16
63
0
63%
856
17
67
0
67%
1482
18
71
0
71%
1752
19
75
0
75%
2082
20
79
0
79%
2412
21
83
0
83%
3091
22
87
0
87%
4847
23
91
0
91%
5931
24
95
0
95%
8693
25
99
0
99%
12765
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0502.jpg
Khả Năng Tập Trung
Thụ động
Miêu tả
Tập trung cao độ để tăng khả năng giáng đòn thật mạnh làm đối thủ bị choáng váng
Vũ khí
Trọng Kiếm
Yêu cầu
Nhị Thủ LV5
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
0
2
53
2
30
0
3
144
3
40
0
4
280
4
50
0
5
468
5
60
0
6
726
6
70
0
7
1670
7
80
0
8
2494
8
90
0
9
5675
9
100
0
10
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0503.jpg
Phản Đòn Cận Chiến
Thụ động
Miêu tả
Tăng tỷ lệ đõ và phản lại những sát thương vật lý theo một tỷ lệ nào đó. Kỹ năng đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh nhạy trước sự tấn công của kẻ thù
Vũ khí
Trọng Kiếm
Yêu cầu
Nhị Thủ LV7
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Sát thương trở lại
SP
1
30
0
20% 20%
144
2
40
0
20% 30%
280
3
50
0
20% 40%
468
4
60
0
20% 50%
726
5
70
0
20% 65%
1670
6
80
0
20% 80%
2494
7
90
0
20% 95%
5675
8
100
0
20% 110%
13174
Tổng SP
-
 

 
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/06.jpg
Trường Kiếm
Với nhiệm vụ được giao phó là đánh bại những đối phương và phá vỡ vòng vây, các Chiến Binh dồn hết sức mạnh tấn công vào thanh trường kiếm. Sự kết hợp nguồn sức mạnh khổng lồ với thanh trường kiếm, hoàn toàn có thể đánh bại và hất ngã vô số đối phương
 
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0601.jpg
Trọng Kích
Chủ động
Miêu tả
Tập trung sức mạnh, dùng trường kiếm đâm 2 lần liên tiếp vào đối thủ. Có thể sử dụng kỹ năng khi đối thủ đã ngã. Đòn tấn công làm đối thủ bị bật ngửa ra sau
Vũ khí
Trọng Kiếm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/ Hiệu ứng
SP
1
4
30
20-24 (+267%) Thu hút 260
2
2
8
38
29-36 (+267%) Thu hút 384
6
3
12
47
40-49 (+267%) Thu hút 526
15
4
16
57
52-64 (+267%) Thu hút 689
30
5
20
69
66-81 (+267%) Thu hút 876
53
6
24
82
82-101 (+267%) Thu hút 1088
89
7
28
97
101-123 (+267%) Thu hút 1330
126
8
32
114
122-149 (+267%) Thu hút 1604
172
9
36
134
145-177 (+267%) Thu hút 1914
226
10
40
155
172-210 (+267%) Thu hút 2265
280
11
44
179
202-246 (+267%) Thu hút 2660
355
12
48
206
235-288 (+267%) Thu hút 3106
431
13
52
237
273-334 (+267%) Thu hút 3606
520
14
56
271
316-386 (+267%) Thu hút 4168
623
15
60
309
364-445 (+267%) Thu hút 4798
726
16
64
351
417-510 (+267%) Thu hút 5504
1079
17
68
398
477-583 (+267%) Thu hút 6293
1545
18
72
451
544-665 (+267%) Thu hút 7175
1834
19
76
509
618-756 (+267%) Thu hút 8160
2164
20
80
575
702-858 (+267%) Thu hút 9258
2494
21
84
647
795-971 (+267%) Thu hút 10482
3790
22
88
728
898-1097 (+267%) Thu hút 11844
5338
23
92
817
1013-1238 (+267%) Thu hút 13361
6806
24
96
916
1141-1394 (+267%) Thu hút 15046
9013
25
100
1026
1282-1567 (+267%) Thu hút 16919
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0602.jpg
La Tuyền Hạ Phản
Chủ động
Miêu tả
Dùng trường kiếm hất ngã đối phương
Vũ khí
Trọng Kiếm
Yêu cầu
Tuyệt Chiêu Nhị Thủ LV2
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/ Đánh ngã/ Hiệu ứng
SP
1
10
26
34-42 (+208%) 
50% (lv 10)   Thu hút 352
9
2
14
32
46-56 (+208%) 
50% (lv 14)   Thu hút 471
21
3
18
39
59-72 (+208%) 
50% (lv 18)   Thu hút 607
41
4
22
47
74-91 (+208%) 
50% (lv 22)   Thu hút 762
71
5
26
56
91-112 (+208%) 
50% (lv 26)   Thu hút 938
108
6
30
66
111-136 (+208%) 
50% (lv 30)   Thu hút 1139
144
7
34
77
133-163 (+208%) 
50% (lv 34)   Thu hút 1366
199
8
38
90
158-193 (+208%) 
50% (lv 38)   Thu hút 1623
253
9
42
104
186-228 (+208%) 
50% (lv 42)   Thu hút 1913
318
10
46
120
218-266 (+208%) 
50% (lv 46)   Thu hút 2240
393
11
50
138
254-310 (+208%) 
50% (lv 50)   Thu hút 2607
468
12
54
158
294-359 (+208%) 
50% (lv 54)   Thu hút 3020
571
13
58
180
339-414 (+208%) 
50% (lv 58)   Thu hút 3483
675
14
62
205
390-476 (+208%) 
50% (lv 22)   Thu hút 4003
813
15
66
233
446-623 (+208%) 
50% (lv 26)   Thu hút 4584
1420
16
70
264
510-623 (+208%) 
50% (lv 30)   Thu hút 5233
1670
17
74
299
580-709 (+208%) 
50% (lv 34)   Thu hút 5959
1999
18
78
337
659-805 (+208%) 
50% (lv 38)   Thu hút 6769
2329
19
82
380
747-913 (+208%) 
50% (lv 42)   Thu hút 7672
2975
20
86
427
845-1033 (+208%) 
50% (lv 46)   Thu hút 8677
4689
21
90
480
954-1166 (+208%) 
50% (lv 50)   Thu hút 9796
5675
22
94
539
1075-1314 (+208%) 
50% (lv 54)   Thu hút 11041
8373
23
98
604
1210-1478 (+208%) 
50% (lv 58)   Thu hút 12425
10811
Tổng SP
2671
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0603.jpg
Chiến Thần Sinh
Chủ động
Miêu tả
Gồng mình thét vang tận dụng những khả năng chiến đấu, tạm thời tăng khả năng sát thương trong cận chiến
Vũ khí
Trọng Kiếm
Yêu cầu
Tuyệt Chiêu Nhị Thủ LV2
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
10
11
6
9
2
16
14
9
30
3
22
19
13
71
4
28
24
18
126
5
34
31
23
199
6
40
39
30
280
7
46
48
38
393
8
52
59
47
520
9
58
72
59
675
10
64
88
72
1079
11
70
106
88
1670
12
76
127
107
2164
13
82
152
130
2975
14
88
182
156
5338
15
94
216
187
8373
16
100
256
223
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0604.jpg
Cấp Huy Vũ
Chủ động
Miêu tả
Đâm mạnh vào đối thủ khi họ đang rơi vào trạng thái dị thường: choáng váng, ngủ, ngất, di chuyển chậm và suy yếu. Sử dụng khi đối thủ đã ngã
Vũ khí
Trọng Kiếm
Yêu cầu
Tuyệt Chiêu Nhị Thủ LV5
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
20
65
66-81 (+126%) Thu hút 490
53
2
24
78
82-101 (+126%) Thu hút 609
89
3
28
92
101-123 (+126%) Thu hút 744
126
4
32
108
122-149 (+126%) Thu hút 898
172
5
36
126
145-177 (+126%) Thu hút 1071
226
6
40
147
172-210 (+126%) Thu hút 1268
280
7
44
170
202-246 (+126%) Thu hút 1489
355
8
48
195
235-288 (+126%) Thu hút 1738
431
9
52
224
273-334 (+126%) Thu hút 2018
520
10
56
256
316-386 (+126%) Thu hút 2332
623
11
60
292
364-445 (+126%) Thu hút 2685
726
12
64
332
417-510 (+126%) Thu hút 3080
1079
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0605.jpg
Siêu Cuồng Nộ
Chủ động
Miêu tả
Dựa vào lượng HP của bạn, dùng trọng kiếm đâm mạnh vào đối thủ làm họ bị trọng thương đồng thời có khả năng sát thương những đối thủ đứng gần, làm choáng váng và hất ngã. Không thể sử dụng kỹ năng khi lượng HP < 10%
Vũ khí
Trọng Kiếm
Yêu cầu
Tuyệt Chiêu Nhị Thủ LV10
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
HP
Công vật lý/ Hiệu ứng
SP
1
40
10%
172-210 (+487%) Thu hút 4133
280
2
44
10%
202-246(+487%) Thu hút 4854
355
3
48
10%
235-288 (+487%) Thu hút 5667
431
4
52
10%
273-334 (+487%) Thu hút 6580
520
5
56
10%
316-386 (+487%) Thu hút 7605
623
6
60
10%
364-445 (+487%) Thu hút 8755
726
7
64
10%
417-510 (+487%) Thu hút 10042
1079
8
68
10%
477-583 (+487%) Thu hút 11482
1545
9
72
10%
544-665 (+487%) Thu hút 13091
1834
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0606.jpg
Tam Thiên Huy Vũ
Chủ động
Miêu tả
Đâm mạnh vào đối thủ 3 lần liên tiếp. Có thể sử dụng khi đối thủ đã ngã và có hiệu quả hơn khi đối thủ đang ở trong trạng thái dị thường: choáng váng, ngủ hoặc lơ mơ
Vũ khí
Trọng Kiếm
Yêu cầu
Tuyệt Chiêu Nhị Thủ LV10
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/ Hiệu ứng
SP
1
70
544
510-623 (114%) Thu hút 3486
1670
2
74
615
580-709 (114%) Thu hút 3970
1999
3
78
695
659-805 (114%) Thu hút 4509
2329
4
82
783
747-913 (114%) Thu hút 5110
2975
5
86
881
845-1033 (114%) Thu hút 5780
4689
6
90
990
954-1166 (114%) Thu hút 6526
5675
7
94
1111
1075-1314 (114%) Thu hút 7355
8373
8
98
1245
1210-1478 (114%) Thu hút 8277
10811
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0607.jpg
Liều Thân
Chủ động
Miêu tả
Khi lượng HP lớn và sức công phá dữ dội, tấn công 2 lần liên tiếp làm cho đối phương và các đối thủ đứng xung quanh bị thương, không có khả năng kháng cự và bị hất ngã. Không thể sử dụng kỹ năng khi lượng HP dưới 10%
Vũ khí
Trọng Kiếm
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
HP
Công vật lý/ Hiệu ứng
SP
1
80
10%
702-858 (+305%) Thu hút 10557
2494
2
84
10%
795-971(+305%) Thu hút 11953
3790
3
88
10%
898-1097 (+305%) Thu hút 13506
5338
4
92
10%
1013-1238 (+305%) Thu hút 15235
6806
5
96
10%
1141-1394 (+305%) Thu hút 17158
9013
6
100
10%
1282-1567 (+305%) Thu hút 19293
13174
Tổng SP
-
 
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/07.jpg
Song Thủ Thống Trị
Trải qua rất nhiều những trận chiến, những Chiến Binh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn các loại vũ khí khác nhau và với họ ưu việt nhất là Song phủ, một loại vũ khí có sức tấn công nhanh và mạnh. Ban đầu, chỉ một số ít Chiến Binh sử dụng loại vũ khí này nhưng dần dần Song phủ đã được sử dụng rộng rãi và trở thành một trong những dòng vũ khí chính thức của Chiến Binh. Ưu điểm tấn công nhanh và chính xác của Song phủ sẽ bảo vệ bạn trước những thế tấn công dị thường.
 
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0701.jpg
Phối Nhị Thủ
Thụ động
Miêu tả
Tăng sức sát thương vật lý với vũ khí được trang bị là song phủ
Vũ khí
Bất kỳ vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
8
0
8%
6
3
12
0
12%
15
4
16
0
16%
30
5
20
0
20%
53
6
24
0
24%
89
7
28
0
28%
126
8
32
0
32%
172
9
36
0
36%
226
10
40
0
40%
280
11
44
0
44%
355
12
48
0
48%
431
13
52
0
52%
520
14
56
0
56%
623
15
60
0
60%
726
16
64
0
64%
1079
17
68
0
68%
1545
18
72
0
72%
1834
19
76
0
76%
2164
20
80
0
80%
2494
21
84
0
84%
3790
22
88
0
88%
5338
23
92
0
92%
6806
24
96
0
96%
9013
25
100
0
100%
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0702.jpg
Né Tránh
Thụ động
Miêu tả
Tăng tỷ lệ chính xác khi sử dụng song phủ tấn công vào những điểm yếu của đối thủ
Vũ khí
Bất kỳ vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Phối Nhị Thủ LV5
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
0
13
53
2
30
0
17
144
3
40
0
21
280
4
50
0
25
468
5
60
0
27
726
6
70
0
29
1670
7
80
0
31
2494
8
90
0
33
5675
9
100
0
35
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0703.jpg
Bảo Vệ
Thụ động
Miêu tả
Tăng khả năng phòng thủ khi sử dụng song phủ, chống lại những tấn công làm cho bạn bị rơi vào trạng thái dị thường
Vũ khí
Song Phủ
Yêu cầu
Phối Nhị Thủ LV7
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Làm yếu/ Xác suất/ Giảm đi
SP
1
30
0
40 40% (3 cấp)
144
2
40
0
50 50% (4 cấp)
280
3
50
0
60 60% (5 cấp)
468
4
60
0
70 70% (6 cấp)
726
5
70
0
80 80% (7 cấp)
1670
6
80
0
90 90% (8 cấp)
2494
7
90
0
100 100% (9 cấp)
5675
8
100
0
110 110% (10 cấp)
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0704.jpg
Tăng Cường Phòng Thủ
Thụ động
Miêu tả
Tăng khả năng phòng thủ vật lý với vũ khí được trang bị là song phủ. Thực sự hiệu quả khi chống lại những tấn công vật lý của đối thủ
Vũ khí
Song Phủ
Yêu cầu
Phối Nhị Thủ LV2
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Thủ vật lý tăng thêm
SP
1
10
-
5
9
2
16
-
7
30
3
22
-
10
71
4
28
-
14
126
5
34
-
18
199
6
40
-
24
280
7
46
-
30
393
8
52
-
38
520
9
58
-
47
675
10
64
-
58
1079
11
70
-
71
1670
12
76
-
86
2164
13
82
-
104
2975
14
88
-
125
5338
15
94
-
149
8373
16
100
-
178
13174
Tổng SP
-
 
 
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/08.jpg
Song Phủ
Chiến Binh sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức sử dụng Song phủ. Sự tinh thông và kỹ năng lão luyện khi sử dụng Song phu giúp họ nhanh chóng kết thúc đối phương. Với những thế tấn công liên tiếp bằng Song phủ, Chiến Binh mang lại niềm tin cho đồng đội và bao trùm nỗi sợ hãi lên đối phương.
 
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0801.jpg
Hạ Thập Sát
Chủ động
Miêu tả
Chém mạnh đối phương và có khả năng sát thương trong phạm vi lân cận. Bạn có thể sử dụng kỹ năng này khi đối thủ đã ngã
Vũ khí
Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/ Hiệu ứng
SP
1
4
14
20-24 (+192%) Thu hút 186
2
2
8
18
29-36 (+192%) Thu hút 275
6
3
12
22
40-49 (+192%) Thu hút 377
15
4
16
27
52-64 (+192%) Thu hút 494
30
5
20
33
66-81 (+192%) Thu hút 628
53
6
24
39
82-101 (+192%) Thu hút 781
89
7
28
47
101-123 (+192%) Thu hút 954
126
8
32
55
122-149 (+192%) Thu hút 1151
172
9
36
64
145-177 (+192%) Thu hút 1374
226
10
40
74
172-210 (+192%) Thu hút 1625
280
11
44
86
202-246 (+192%) Thu hút 1909
355
12
48
99
235-288 (+192%) Thu hút 2228
431
13
52
113
273-334 (+192%) Thu hút 2587
520
14
56
129
316-386 (+192%) Thu hút 2991
623
15
60
148
364-445 (+192%) Thu hút 3443
726
16
64
168
417-583 (+192%) Thu hút 3949
1079
17
68
190
477-583 (+192%) Thu hút 4515
1545
18
72
216
544-665 (+192%) Thu hút 5148
1834
19
76
244
618-756 (+192%) Thu hút 5855
2164
20
80
275
702-858 (+192%) Thu hút 6643
2494
21
84
310
795-971 (+192%) Thu hút 7521
3790
22
88
348
898-1097 (+192%) Thu hút 8499
5338
23
92
391
1013-1238 (+192%) Thu hút 9586
6806
24
96
438
1141-1394 (+192%) Thu hút 10796
9013
25
100
491
1282-1567 (+192%) Thu hút 12140
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0802.jpg
Song Khoa Tuế
Chủ động
Miêu tả
Chém mạnh đối phương 2 lần liên tiếp với tốc độ di chuyển cực nhanh làm đối thủ bị choáng váng và mất máu
Vũ khí
Song Phủ
Yêu cầu
Phối Nhị Thủ LV2
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/ Xuất huyết/ Choáng
SP
1
10
45
34-42 (+107%)/ 1 cấp/ 1 cấp
9
2
14
55
46-56 (+107%)/ 2 cấp/ 2 cấp
21
3
18
67
59-72 (+107%)/ 2 cấp/ 2 cấp
41
4
22
81
74-91 (+107%)/ 3 cấp/ 3 cấp
71
5
26
96
91-112 (+107%)/ 3 cấp/ 3 cấp
108
6
30
113
111-136 (+107%)/ 3 cấp/ 3 cấp
144
7
34
132
133-163 (+107%)/ 4 cấp/ 4 cấp
199
8
38
154
158-193 (+107%)/ 4 cấp/ 4 cấp
253
9
42
179
186-228 (+107%)/ 5 cấp/ 5 cấp
318
10
46
206
218-266 (+107%)/ 5 cấp/ 5 cấp
393
11
50
237
254-310 (+107%)/ 5 cấp/ 5 cấp
468
12
54
271
294-359 (+107%)/ 6 cấp/ 6 cấp
571
Tổng SP
2596
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0803.jpg
Địa Chấn Ba
Chủ động
Miêu tả
Xuyên thủng lòng đất, truyền vào đó sự chấn động đột ngột làm cho đối thủ bị choáng váng ở mức độ nào đó
Vũ khí
Song Phủ
Yêu cầu
Phối Nhị Thủ LV3
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
15
41
Choáng 2 cấp/ Thu hút 242
24
2
35
96
Choáng 4 cấp/ Thu hút 686
212
3
55
196
Choáng 6 cấp/ Thu hút 1505
597
4
75
370
Choáng 8 cấp/ Thu hút 2958
2082
5
95
667
Choáng 10 cấp/ Thu hút 5468
8693
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0804.jpg
Song Phản Đao
Chủ động
Miêu tả
Chém mạnh đối phương với tốc độ nhanh liên tiếp và có khả năng sát thương những đối thủ trước mặt. Kỹ năng này sẽ có hiệu quả hơn khi đối phương đang ở trong trạng thái dị thường: choáng váng, ngủ hoặc lơ mơ
Vũ khí
Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
20
67
66-81 (+76%) Thu hút 137
53
2
24
80
82-101 (+76%) Thu hút 170
89
3
28
95
101-123 (+76%) Thu hút 208
126
4
32
111
122-149 (+76%) Thu hút 251
172
5
36
130
145-177 (+76%) Thu hút 300
226
6
40
151
172-210 (+76%) Thu hút 355
280
7
44
174
202-246 (+76%) Thu hút 417
355
8
48
271
235-288 (+76%) Thu hút 486
431
9
52
201
273-334 (+76%) Thu hút 565
520
10
56
230
316-386 (+76%) Thu hút 653
623
11
60
300
364-445 (+76%) Thu hút 751
726
12
64
342
417-510 (+76%) Thu hút 862
1079
Tổng SP
3601
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0805.jpg
Bội Thủy Chiến Pháp
Chủ động
Miêu tả
Tiêu hao HP để đánh thức những nguồn năng lượng tiềm tàng trong cơ thể bạn. Tập trung sức lực vào song phủ và tiến thẳng về phía đối thủ, tấn công liên tiếp 4 lần. Không thể sử dụng kỹ năng khi lượng HP dưới 10%
Vũ khí
Song Phủ
Yêu cầu
Phối Nhị Thủ LV10
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
HP
Công vật lý
SP
1
40
10%
172-210 (+92%) Thu hút 334
280
2
44
10%
202-246 (+92%) Thu hút 392
355
3
48
10%
235-288 (+92%) Thu hút 458
431
4
52
10%
273-334 (+92%) Thu hút 531
520
5
56
10%
316-386 (+92%) Thu hút 614
623
6
60
10%
364-445 (+92%) Thu hút 707
726
7
64
10%
417-510 (+92%) Thu hút 811
1079
8
68
10%
477-583 (+92%) Thu hút 927
1545
9
72
10%
544-665 (+92%) Thu hút 1057
1834
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0806.jpg
Bất Khoa Tuế
Chủ động
Miêu tả
Tốc độ rất nhanh gần như tàng hình, chém mạnh vào đối phương làm họ bị choáng váng và mất máu
Vũ khí
Song Phủ
Yêu cầu
Phối Nhị Thủ LV15
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
60
105
364-445 (+90%) Thu hút 1226
726
2
64
143
417-510 (+90%) Thu hút 1406
1079
3
68
271
477-583 (+90%) Thu hút 1607
1545
4
72
430
544-665 (+90%) Thu hút 1833
1834
5
76
625
618-756 (+90%) Thu hút 2084
2164
6
80
783
702-858 (+90%) Thu hút 2365
2494
7
84
882
795-971 (+90%) Thu hút 2677
3790
8
88
991
898-1097 (+90%) Thu hút 3026
5338
9
92
1113
1013-1238 (+90%) Thu hút 3413
6806
10
96
1248
1141-1394 (+90%) Thu hút 3843
9013
11
100
1398
1282-1567 (+90%) Thu hút 4322
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0808.jpg
Tử Thái Phản Đao
Chủ động
Miêu tả
Tăng tỷ lệ tấn công chính xác của song phủ khi mục tiêu không phòng ngự. Có thể sử dụng kỹ năng để tấn công đối thủ trước mặt (tuyến đầu). Có hiệu quả cao hơn khi mục tiêu đang trong tình trạng bị trói buộc, ngủ, bất tỉnh hoặc trạng thái uể oải
Vũ khí
Song Phủ
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
70
564
510-623 (70%) Thu hút 2237
1670
2
74
637
580-709 (70%) Thu hút 2548
1999
3
78
720
659-805 (70%) Thu hút 2894
2329
4
82
811
747-913 (70%) Thu hút 3280
2975
5
86
913
845-1033 (70%) Thu hút 3710
4689
6
90
1026
954-1166 (70%) Thu hút 4188
5675
7
94
1151
1075-1314 (70%) Thu hút 4720
8373
8
98
1290
1210-1478 (70%) Thu hút 5312
10811
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0809.jpg
Thẩm Thâu Chiến Pháp
Chủ động
Miêu tả
Tiêu hao HP để đánh thức những nguồn năng lượng tiềm tàng trong cơ thể bạn. Sử dụng song phủ tấn công đối phương 5 lần liên tiếp. Không thể sử dụng kỹ năng khi lượng HP dưới 10%
Vũ khí
Song Phủ
Yêu cầu
Phối Nhị Thủ LV15
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
HP
Công vật lý
SP
1
80
10%
702-858 (64%) Thu hút 1718
2494
2
84
10%
795-971 (64%) Thu hút 1945
3790
3
88
10%
898-1097 (64%) Thu hút 2198
5338
4
92
10%
1013-1238 (64%) Thu hút 2480
6806
5
96
10%
1141-1394 (64%) Thu hút 2792
9013
6
100
10%
1282-1567 (64%) Thu hút 3140
13174
Tổng SP
-
 
 

 

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Nội dung (0)
Help Desk Software by Kayako