Live Chat Software by Kayako
 Cẩm nang
RSS Feed
Cẩm nang : SILK ROAD > Chính sách chăm sóc khách hàng
Các Lữ khách thân mến, Để hỗ trợ các bạn tốt hơn trong việc trải nhiệm game và quản lý tài khoản, tài sản trong game Con Đường Tơ Lụa cũng như sau mỗi đợt xét VIP có phần quà tri ân dành cho các Lữ khách đạt VIP, BQT Con Đường Tơ Lụa xin nhắc lại Chính S...
NỘI DUNG: Xét theo số silk nạp vào của 1 tài khoản từ ngày liền kề trở về 30 ngày trước đó. Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần / 1 ngày nếu thỏa điều kiện mốc tương ứng. VÍ DỤ: Hôm nay ngày 5/11, sẽ xét lượng silk nạp từ ngày 4/10 đến 4/11. Đạt mốc nào nhận thư...
Help Desk Software by Kayako